Rygning påvirker risiko for misdannelser i drengebørns kønsdele

Kost og livsstil 20. okt 2022 3 min Professor Cecilia Ramlau-Hansen Skrevet af Morten Busch

Kryptorkisme er den tilstand, hvor testiklerne endnu ikke befinder sig i pungen ved fødslen, og selv om det kan lyde harmløst, hænger vedvarende kryptorkisme sammen med øget risiko for både testikelkræft og barnløshed. Med det største registerstudie til dato har forskere nu igen vist, at rygning er forbundet med øget risiko for kryptorkisme. Til gengæld ser det ud til, at risikoen for en anden mere sjælden misdannelse af kønsorganerne hos drenge – hypospadi – er lavere blandt sønner af rygende mødre.

Testikelkræft er den hyppigste form for kræft blandt yngre mænd og kan have stor betydning for de ramtes evne til at få børn. Ca. 1 ud af 20 tilfælde af testikelkræft menes at kunne forbindes direkte til det faktum, at testiklerne hos en betydelig gruppe drengebørn ikke falder ned i pungen af sig selv, i fagsprog kryptorkisme. Forskning viser nu, at rygning er forbundet med øget risiko for kryptorkisme.

”Hos drenge af mødre, der har røget under graviditeten, ser vi en 18 % højere andel af drengebørn med kryptorkisme, og risikoen stiger med antal af cigaretter, der ryges. Omvendt ser vi et tilsvarende fald i en anden genital misdannelse: hypospadi. Det er dog en sjældnere misdannelse og er i de mildeste tilfælde primært af kosmetisk karakter, som skal behandles operativt. Vi forstår endnu ikke, hvorfor vi ser disse sammenhænge, men man har tidligere vist, at rygning påvirker et enzym i fosteret, der omdanner mandlige til kvindelige kønshormoner. Det kan også repræsentere et tilfældigt fund eller skyldes fejlkilder, som vi ikke er bekendte med,” forklarer en af artiklens hovedforfattere Daniel Lindbo fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Ikke på grund af familien

I studiet inkluderede forskerne data fra mere end 800.000 enkeltfødte drenge. Ved at sammenligne antallet af misdannelser i kønsdelene med antallet af cigaretter mødrene – ifølge dem selv – røg under graviditeten, forsøgte forskerne at vurdere sammenhængen ved samtidig at tage højde for andre betydende faktorer, der ikke har været taget højde for i tidligere studier.

”Mindre undersøgelser viser ingen sammenhæng mellem moderens cigaretrygning under graviditeten og kryptorkisme og hypospadi, mens et par større epidemiologiske undersøgelser indikerer en højere risiko for kryptorkisme men en lavere risiko for hypospadi blandt drengebørn født af mødre, som har røget under graviditeten. Sidstnævnte fund har været en gåde, da rygning under graviditeten er forbundet med en øget risiko for de fleste medfødte misdannelser,” siger Daniel Lindbo.

Mens kryptorkisme er en ret hyppig tilstand, der rammer 2,5 % af alle drenge, hvor testiklerne endnu ikke befinder sig i pungen ved fødslen, er hypospadi en langt sjældnere misdannelse. Her fødes drengen med et urinrør, hvis åbning udmunder forkert på undersiden af penis, i mellemkødet eller i pungen. Dette rammer kun 1 ud af 200 drenge.

”Ved at lave den største undersøgelse til dato, ønskede vi dels at afmystificere de her gådefulde resultater og derudover komme nærmere, om den ændrede risiko skyldes sociale, genetiske og miljømæssige faktorer – eller om det mest sandsynligt skyldes rygningen,” fortæller Daniel Lindbo.

Det sidste kunne forskerne komme nærmere ved at inkludere næsten 400.000 brødre i undersøgelsen.

”Skyldtes det familiære årsager, ville man formode at kunne se en større sammenfald af forekomst blandt søskende, men her viser vores tal, at det ikke umiddelbart var tilfældet,” siger Daniel Lindbo.

I stedet bekræftede det nye og større studie de resultater, som nogle af de tidligere store studier har fundet.

”Blandt drenge født af mødre, der ryger under graviditeten, ser vi en 18 % højere andel med kryptorkisme. Til gengæld er der en næsten en tilsvarende lavere andel med hypospadi,” uddyber Daniel Lindbo.

Et kvalificeret bud

Såvel kryptorkisme som hypospadi kan behandles – typisk med operationer, mens drengene er børn, og de fleste kommer efterfølgende til at leve et normalt liv og i langt de fleste tilfælde få et normalt sexliv. Man ved dog, at især kryptorkisme desværre er statistisk forbundet med to uheldige følgevirkninger: en markant forøgelse af risiko for testikelkræft i en ung alder og en markant nedsættelse af fertiliteten hos de pågældende drenge.

”Derfor er det vigtigt at fange lidelsen tidligt og ultimativt selvfølgelig at undgå kryptorkisme. Der er mange gode grunde til at kvitte cigaretterne, og hvis vores resultat er udtryk for en reel årsagssammenhæng, vil det være endnu en grund til ikke at ryge,” siger Daniel Lindbo.

Undersøgelsen kan ikke give et direkte svar på, hvorfor man ser en stigning i risikoen for en genital misdannelse og et fald for en anden. Forskerne har dog – mener de selv – et muligt bud på, hvordan cigaretrøgen kan skabe de forskelligartede effekter i fostertilstanden.

”Man ved fra tidligere studier, at cigaretrygning hæmmer enzymet placental aromatase, som omdanner testosteron til østrogen. Det kan altså sænke mængden af østrogen og øge mængden af ​​testosteron, hvilket faktisk burde sænke risikoen for begge tilstande. Cigaretrygning øger dog også risikoen for tidlig fødsel og hæmmer fosterets vækst, som er velkendte risikofaktorer for kryptorkisme,” forklarer Daniel Lindbo.

Når man alligevel ser et fald i antallet af drenge med hypospadi, kan det skyldes, at fostervækstbegrænsning først sker så sent i graviditeten, at sammensmeltningen af ​​urinrørsfolderne er afsluttet.

”Derfor kan cigaretrygning have en tilsyneladende beskyttende virkning på hypospadi på grund af dets hæmning af placental aromatase, men det kan lige så vel skyldes faktorer, som vores og tidligere studier ikke har kunnet tage højde for. Forhåbentligt kan fremtidige undersøgelser af anti-østrogene virkninger give svar på dette. Studiet indikerer, som så mange før, at rygning har markante effekter på fosterudviklingen. Selvom andelen af drenge med hypospadi er lavere blandt mødre, der røg under graviditeten, bør rygning helt undgås,” slutter Daniel Lindbo.

The Department of Public Health works to promote public health. We conduct research into the health challenges facing society – to promote health and...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020