Oplevelsen af søvn varierer med årstiderne

Kost og livsstil 1. sep 2021 4 min Associate Professor Christian Benedict Skrevet af Kristian Sjøgren

Søvn kan opleves meget forskelligt, afhængigt af om det er sommer, efterår, vinter eller forår. Det vidste du måske godt i forvejen, men nu viser forskningen det også. Opdagelsen kan have stor betydning for personer med søvnproblemer, men også for søvnforskere, der skal tage sæsonfaktoren med i deres ligning.

Interesseret i Kost og livsstil? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Alle kender til følelsen af at vågne frisk og veludhvilet om morgenen. Alle kender også til at føle sig som udskidt æblegrød, fordi natten har resulteret i alt for lidt og for dårlig søvn.

Oplevelsen af søvn kan variere fra nat til nat, og nu viser ny svensk forskning, at oplevelsen af søvn faktisk også bliver påvirket af årstiderne.

For eksempel er der større chance for at sove mere end syv timer om natten i løbet af efterårsmånederne, mens folk har færrest problemer med at falde i søvn om foråret.

Mange kan måske nikke genkendende til, at der er sæsonvariation i deres søvn, men det er første gang, at forskere viser det sort på hvidt. Opdagelsen har ikke bare indflydelse på dig og mig, men også på de forskere, som dagligt studerer søvn. De skal nu til at tænke på, hvornår på året de udspørger forsøgsdeltagere om deres søvnmønstre.

"Hovedpointen i dette studie er, at søvn ikke er fastlåst over året, men at der er klare sæsonvariationer. Inden for forskningen kan det være med til at forklare, hvorfor nogle studier finder frem til nogle resultater, når de spørger ind til folks søvn, mens andre studier finder frem til andre resultater. Svaret kan være så simpelt, at forskerne har lavet deres undersøgelse på forskellige tidspunkter af året," forklarer en af forskerne bag det nye studie, lektor og søvnforsker Christian Benedict fra Uppsala Universitet.

Forskningen er offentliggjort i Journal of Sleep Research.

20.000 svenskere spurgt ind til deres søvn

I studiet har Christian Benedict studeret data fra en befolkningsundersøgelse med 20.000 svenskere, hvor forsøgsdeltagerne blandt andet svarede på spørgsmål vedrørende deres søvn.

Spørgsmålene drejede sig om søvnlængde, søvnkvalitet, problemer med at vågne tidligt om morgenen uden at kunne falde i søvn igen, osv.

Da alle spørgeskemabesvarelserne var udstyret med en dato, kunne Christian Benedict dele besvarelserne op i sæsonerne sommer, efterår, vinter og forår for at se, om der var generelle variationer i de selvrapporterede besvarelser på tværs af året.

"Ideen til studiet kom efter samtaler med mine kollegaer, hvor vi talte om, hvordan mange mennesker oplever sæsonindflydelse på deres søvn. Det gælder specielt her i Norden, hvor vi er længe oppe om sommeren, fordi det er lyst, mens vi til gengæld bliver humørpåvirket om vinteren. Det fik os til at tænke på, at ikke bare den rapporterede søvnkvalitet kunne have indflydelse på vores resultater, men også tidspunktet for besvarelserne," forklarer Christian Benedict.

Den undersøgelsesgruppe, som Christian Benedict har uddraget sine data fra, er desuden rigtig interessant i en søvnsammenhæng, da forsøgsdeltagerne er mellem 45 og 75 år gamle. Det er det tidspunkt i livet, hvor mange mennesker begynder at opleve problemer med at få nok søvn i en god kvalitet.

Årstiderne afgør kvaliteten af søvnen

Resultatet af undersøgelsen peger på nogle interessante sæsontrends:

  • For det første er sandsynligheden for at sove mindre end syv timer om natten større i løbet af sommermånederne sammenlignet med efterårsmånederne. Forskerne brugte efteråret som reference, da de havde flest besvarelser fra denne årstid.
  • For det andet var risikoen for at vågne tidligt om morgenen uden at kunne falde i søvn igen lavere om vinteren end om efteråret.
  • For det tredje havde forsøgsdeltagerne lettere ved at falde i søvn om foråret sammenlignet med om efteråret. Forsøgsdeltagerne rapporterede også om færre søvnforstyrrelser om foråret sammenlignet med om efteråret.
  • Forskerne fandt ingen sæsonforskelle i forhold til nætter med lang søvn, problemer med at vedligeholde søvn eller ikke føle sig udhvilet efter søvn.

Både læger og forskere skal være opmærksomme på sæsonvariationen i søvnkvalitet

Christian Benedict forklarer, at forskningsresultatet kan være vigtigt i flere forskellige sammenhænge.

Blandt andet bør læger have det i betragtning, hvis nogle af deres patienter rapporterer om dårlig søvn. Her kan det være vigtigt at informere patienterne om sæsonvariationerne i søvn som en ekstra komponent ud over andre faktorer som stress, børn, osv.

Inden for forskningen er resultatet også meget interessant, fordi forskere altid sammenligner deres egne resultater med andre forskeres.

Men hvis det ene sæt forsøgspersoner er blevet spurgt ind til deres søvn om sommeren, mens det andet sæt forsøgspersoner er spurgt ind til deres søvn om vinteren, kan de rapportere så forskellige resultater, at det ikke giver mening at sammenligne dem.

"Det kan have stor betydning for forskningen og er vigtigt at tage i betragtning," siger Christian Benedict.

Dårlig søvn koblet til udvikling af en lang række sygdomme

Christian Benedict fortæller også, at forskningsresultatet spiller ind i et forskningsfelt i rivende udvikling. Det skyldes, at forskere bliver mere og mere opmærksomme på, at søvn og søvnkvalitet ikke bare har indflydelse på dagen efter, men også mange flere aspekter af vores liv.

Blandt andet har forskning kortlagt, at søvnkvalitet kan have indflydelse på risikoen for at udvikle metaboliske sygdomme som fedme og diabetes, hjerte-kar-sygdomme og neurologiske lidelser som Alzheimers.

Det vil sige, at forskerne ikke bare er interesserede i at finde ud af, om du sover dårligt, men også hvorfor du sover dårligt. Det har betydning for dit helbred.

Når det gælder den fundne sæsonvariation i søvnkvalitet, kan forklaringen blandt andet være skifte i lys eller arbejdsrelaterede forandringer, som påvirker søvnen.

"For at forskningen kan være så præcis som muligt, skal vi have elimineret de faktorer, der kan skabe variationer mellem datasæt. Her peger vi på, at inden for søvnforskningen er sæsonvariation en vigtig faktor, der skal med i ligningen," siger Christian Benedict.

"Seasonal variations in sleep duration and sleep complaints: A Swedish cohort study in middle-aged and older individuals" er udgivet i Journal of Sleep Research. Christian Benedict modtog i 2014 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet “The role of the fat mass and obesity gene for sleep loss related health consequences in humans”.

Our research aims at unravelling molecular and behavioral mechanisms through which sleep loss or misaligned sleep contribute to the development and ma...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020