Forskere identificerer genetikken bag cannabismisbrug

Kost og livsstil 21. mar 2024 3 min Assistant Professor of Psychiatry Daniel Levey Skrevet af Eliza Brown

For nogle mennesker kan det at prøve cannabis "en enkelt gang" udvikle sig til et misbrug, som de har meget svært ved at komme ud af igen. Nu viser forskere, hvilke genetiske varianter der er associeret med misbrug af cannabis. Forskningen viser også, hvilke processer i hjernen der er involveret ved udviklingen af cannabismisbrug.

For nogle mennesker er cannabis et rusmiddel, som de benytter sig af en gang imellem.

For andre er det noget, som de er nødt til at have et fix af hver eneste dag.

Forskere har længe vidst, at der er en genetisk kobling til risikoen for udviklingen af et decideret cannabismisbrug, og nu har forskere identificeret 22 genetiske varianter, som ser ud til at spille ind i netop dette misbrug.

Forskningen peger på nogle relevante områder i hjernen med hensyn til mekanismerne bag udviklingen af et cannabismisbrug og viser også, at der er en genetisk kobling til psykiske lidelser som skizofreni og PTSD.

"Over hele verden ser vi, at flere og flere lande legaliserer cannabis, men vi har endnu ikke en tilbundsgående forståelse af, hvordan det påvirker mennesker forskelligt. Med dette studie kan vi se, at nogle mennesker er mere disponerede for at udvikle et misbrug af cannabis, og at cannabismisbrug er associeret med udviklingen af nogle former for psykisk sygdom," fortæller en af forskerne bag studiet, lektor Daniel Levey fra Yale University of Medicine.

Forskningen er offentliggjort i Nature Genetics.

Studiet genetik på over én mio. mennesker

I studiet har forskerne indhentet data fra flere store databaser for at blive klogere på den genetiske baggrund for udviklingen af cannabismisbrug.

Data stammede fra blandt andet den store danske kohorte iPsych og den amerikanske kohorte AVA Million Veteran Program.

Data på i alt 1.054.365 personer er med i undersøgelsen, hvor forskerne har kunnet sammenligne variationer i arvematerialet med udviklingen af et misbrug af cannabis.

886.025 personer havde europæisk herkomst, 123.208 havde afrikansk herkomst, 38.289 havde blandet amerikansk herkomst, og 6.843 havde østasiatisk herkomst.

Forskerne undersøgte data for genetiske varianter, der kunne associeres med øget risiko for et cannabismisbrug i hver af befolkningsgrupperne.

Både AVA Million Veterans Program og iPsych har ud over genetisk information også information om cannabismisbrug og psykisk sygdom blandt personerne i studiepopulationerne.

22 genetiske varianter øger risikoen for cannabismisbrug blandt europæere

Forskerne fandt, at specifikke genetiske varianter er associeret med øget risiko for udviklingen af cannabismisbrug.

I den del af den samlede undersøgelseskohorte, der havde europæisk oprindelse, fandt forskerne 22 genetiske varianter associeret med øget risiko for cannabismisbrug.

I den afrikanske og den blandede amerikanske del af den samlede gruppe var tallet to, og i den østasiatiske gruppe var tallet ét.

Daniel Levey pointerer dog, at disse grupper var meget mindre, hvorfor det er sværere at etablere statistisk styrke nok til at pege på gener med mindre betydning for risikoen for udviklingen af cannabismisbrug.

Det er med andre ord ikke et udtryk for, at personer med europæisk oprindelse har flere genetiske risikovarianter for udviklingen af cannabismisbrug.

"Andre studier har peget på nogle af de samme genetiske varianter, som vi også finder i dette studie, men andre er nye. Der er også overlap mellem de forskellige befolkningsgrupper," forklarer Daniel Levey.

Ændringer i receptorer i hjernen leder til cannabismisbrug

Med de genetiske varianter i hånden var det muligt for forskerne at undersøge, hvilke gener de sidder i, og dermed hvilke gener og biologiske funktioner der er relevante ved udviklingen af cannabismisbrug.

Forskerne identificerede blandt andet, at genetiske varianter i gener for dopaminreceptorer, GABA-receptorer og kolinergreceptorer spiller ind i risikoen for udviklingen af et cannabismisbrug.

Ifølge Daniel Levey er dette dog ikke overraskende, da alle receptorerne har at gøre med hjernens belønningssystem.

I en anden del af studiet undersøgte forskerne, om cannabismisbrug var associeret med øget risiko for andre sygdomme set ud fra en genetisk risiko.

Denne del af studiet viste, at nogle af de samme genetiske varianter, som spiller en rolle ved udviklingen af cannabismisbrug, også spiller en rolle ved udviklingen af lungekræft. Dette resultat var stadig statistisk signifikant, selv efter forskerne justerede deres data for rygestatus.

Et tredje ben i studiet viste, at det at have et afdæmpet forbrug af cannabis gennem livet var associeret med øget forekomst af skizofreni, men ikke PTSD. Et misbrug af cannabis var dog associeret med både øget risiko for skizofreni og PTSD.

Ifølge Daniel Levey har studiet ikke nogen umiddelbare kliniske implikationer lige nu og her, men det kan det få i fremtiden.

"Vi bevæger os stadig i retning af, at vores kortlægning af genetikken bag cannabismisbrug kan få en praktisk anvendelse. Måske kan vi i fremtiden udvikle en genetisk risikoscore for cannabismisbrug og vejlede personer med høj risiko i, at de nok ikke skal benytte cannabis, da de kan have svært ved at stoppe med det igen. Derudover skal vi fremadrettet også blive klogere på genetikken, der kobler cannabismisbrug sammen med psykisk sygdom og andre sygdomme, for at finde ud af, hvordan disse sygdomme opstår, og hvordan vi bedst behandler dem," siger han.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020