Mange stoffer i blodet når unge dør af hjertestop

Kost og livsstil 9. maj 2017 2 min Clinical Research Associate Professor Jacob Tfelt-Hansen, Professor Jytte Banner Skrevet af Morten Busch

Når unge dør pludseligt af hjertestop, har mere end halvdelen et eller flere medicinske stoffer i blodet. Det viser en analyse af 477 obduktionsrapporter. Det kan være tegn på en sammenhæng mellem pludselig hjertedød og brug af flere typer medicin på samme tid.

Når dødsfald skyldes pludseligt hjertestop, er det ofte svært at finde den egentlige dødsårsag. Nu har danske forskere, som de første i verden, gennemført en fuldstændig toksikologisk undersøgelse af yngre mennesker, der er døde af pludseligt hjertestop. Og resultaterne overrasker forskerne:

”Vores undersøgelse viser, at der var medicin og andre stoffer i blodet hos mere end halvdelen af mennesker i alderen 1-49 år, der er døde af akut og uventet hjertestop. Og hos mere end halvdelen af disse fandt vi mere end ét stof,” forklarer Jacob Tfelt-Hansen, der er afdelingslæge og klinisk forskningslektor på Rigshospitalet og en af hovedkræfterne bag det nye resultater.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at ingen af de analyserede dødsfald skyldtes en overdosis. Resultaterne stammer nemlig fra en granskning af 477 obduktionsrapporter, hvor ingen enkeltstoffer blev fundet i dødelige koncentrationer.

Cocktail af psykofarmaka og alkohol

En nærmere undersøgelse afslørede dog ikke-ubetydelige mængder af forskellige stoffer i blodet hos de afdøde. Forskerne fandt i alt 752 stoffer hos de 270 personer, der havde stoffer i kroppen. Næsten 2 ud af 3 havde mere end ét stof i kroppen, og 10 % af personerne havde 5 eller flere stoffer i blodet ved hjertestoppet. Derfor mener forskerne, at stofferne har en betydning:

”Forskningen peger på, at flere af disse lægemidler øger risikoen for hjerteflimmer – og dermed også for pludselig hjertedød. Det tyder på, at hvis man så blander flere af stofferne sammen, så er det svært at spå om konsekvenserne. Derfor er det bekymrende at se, hvor mange der har flere forskellige stoffer i blodet på en gang.”

Af de 752 stoffer var 2 ud af 3 psykofarmaka som benzodiazepiener mod angst eller antidepressive midler. Derudover havde mange centralstimulerende stoffer, som alkohol eller cannabis, i blodet. Netop alkohol lader til at spille en væsentlig rolle.

”Alkohols effekt på hjerterytmeforstyrrelser har vi set tidligere. I vores undersøgelse har knap en tredjedel af alle med en positiv toksikologisk prøve indtaget alkohol, som vi ved medfører højere risiko for hjertestop under blodprop i hjertet.”

Der er brug for nye advarsler

Selv om faren ved at mikse medicin og alkohol ikke er ukendt, kan den nye viden tyde på, at det er vigtigt, at advare tydeligere om de potentielle farer ved at indtage flere slags medicin og stoffer samt alkohol. Studiet er dog også vigtigt i forhold til tolkning af toksikologien i forbindelse med obduktioner:

”Selv om vi ikke med sikkerhed kan sige, om disse knap 500 mennesker er døde af stofferne, så er det bemærkelsesværdigt, at så mange har stoffer i blodet – og endda mange forskellige,” forklarer medforfatter på studiet, Jytte Banner, der er professor ved Afdeling for Retspatologi på Københavns Universitet og tidligere formand for Dansk Selskab for Retsmedicin.

Den potentielt giftige effekt af både legale og illegale stoffer er dog kompleks. Mange stoffer er ustabile, efter døden er indtruffet, og det udfordrer retskemikere og retspatologer, når de skal fastslå dødsårsagen og herunder betydningen af lægemidler og andre stoffer.

”Obduktioner er utrolig vigtige – ikke blot for afklaring af dødsårsagen. Obduktioner kan også bruges til at redde liv i de efterladte familier. Dette studie giver ny viden om disse stoffers betydning for uventede hjertestop, som kan medføre, at stofferne vil få en større betydning, når dødsårsagen skal angives. Og på den måde vil vi fremover være mere opmærksomme, når der er mange stoffer i kroppen hos de afdøde,”

Post-mortem toxicology in young sudden cardiac death victims: A nationwide cohort study" er udgivet i Europace. Jacob Tfelt-Hansen modtog i 2014 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ” Risk factors for sudden cardiac death during acute myocardial infarction (MI-RISK)”

An estimated 10% of all deaths in Europe result from sudden heart attacks. Depending on the country and the emergency services, only 5% to 20% survive...

People with mental disorders have notable excess mortality. This excess mortality is associated with somatic conditions caused by health care and resu...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020