Depressive sover bedre, når de holder sig vågne

Sygdom og behandling 30. apr 2017 1 min Forskningssygeplejerske og PhD-studerende Mette Kragh Skrevet af Morten Busch

Ny forskning viser, at terapi, hvor depressive holdes vågne i halvandet døgn og derefter sover, hjælper de depressive til bedre søvn og giver dem større tro på deres evne til at håndtere udfordringer.

Pludselig uden logisk forklaring ændres psyke og adfærd. Håbløshed og afmagt fylder dage og nætter. Depression er en langsom dræber, der driver sine ofre mod selvmordets grænse. Antidepressiv medicin er én løsning, men da denne ikke nødvendigvis virker for alle og heller ikke virker med det samme, er forskningen i alternativ behandling af depression intensiv.

En af de mest lovende supplerende behandlinger er vågenterapi, hvor depressive patienter holdes vågne i halvandet døgn, før de får lov at sove igen. Tidligere studier har vist, at terapien virker på kort sigt, men den længerevarende effekt er stadig uvis. En forskergruppe fra Aarhus Universitetshospital har nu fulgt 64 patienter med moderat til svær depression i ni uger for at undersøge effekten af terapien.

”Vi forsøgte at supplere den normale medicinske behandling mod depression med vågenterapi og lysterapi. Vi så en umiddelbar effekt af vågenterapien. I løbet af den første uge faldt patienterne fra 23 til 17 på Hamilton-depressions-skalaen. Efter de 9 uger var der dog stort set ikke nogen forskel på effekten i forhold til medicinske behandling alene,” forklarer artiklens hovedforfatter Mette Kragh, der er PhD-studerende ved Aarhus Universitetshospital.

Større tro på egne evner

Til gengæld viste forsøgene, at vågenterapien havde en anden ikke uvæsentlig effekt. Den viste sig nemlig at normalisere patienternes søvnmønstre, så de begyndte at få en bedre nattesøvn. Ligeså bemærkelsesværdigt var det, at patienterne der modtog vågenterapi fik større tro på egne evner.

"Vi kunne se, at patienterne fik en større tro på deres evne til at håndtere udfordringer. Man kan forestille sig, at det vil gøre dem i stand til bedre at håndtere fremtidige depressive symptomer, hvilket er vigtigt, idet depression ofte er en tilbagevendende sygdom".

Så terapien kan umiddelbart bruges som en kortvarig og effektiv måde i den indledende del af depressionsbehandling. Forskerne mener derudover, at behandlingen kan være relevant for særlige patientgrupper, fx hvor den medicinske behandling er mindre effektiv. Der skal dog forskes yderligere før terapien tages i brug.

"Vågenterapi er krævende at gennemføre, så derfor er det væsentligt at tilbyde behandlingen til de patienter som forventeligt vil opnå bedst effekt. Hvad der karakteriserer disse patienter vil vi fokusere på i den kommende tid."

Artiklen “Wake and light therapy for moderate-to-severe depression – a randomized controlled trial” er udgivet i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavia. Forskningssygeplejerske, ph.d.- studerende Mette Kragh fra Aarhus Universitetshospital modtog i 2014 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ” Vågen- og lysterapi til indlagte patienter med depression - Behandlingseffekt, prædiktorer og patientoplevelse”.

Vågenterapi er en behandlingsmetode, der kan ophæve eller reducere depressive symptomer inden for timer, og i flere undersøgelser er det påvist, at op...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020