Rygning under graviditet giver overvægt hos børn – uanset om moderen selv har overvægt eller ej

Kost og livsstil 15. maj 2022 4 min Lead Epidemiologist Camilla Schmidt Morgen, Visiting Scholar Theresia Maria Schnurr +1 Skrevet af Morten Busch

Kvinder, der ryger, kan opnå selv at tabe nogle kilo og stige mindre i vægt, når de bliver gravide, end de ellers ville. Ny forskning viser, at deres børn til gengæld udvikler overvægt. Et nyt studie sætter en tyk streg under det faktum, uanset moderens BMI før graviditet, og om hun selv er genetisk disponeret for overvægt. Selv om babyerne er mindre ved fødslen, fører voksende fedtdepoter i løbet af de første leveår til overvægt.

Et ud af fem børn i alderen 5-19 år har overvægt. Både arv og miljø spiller en rolle, men hvordan er stadig uklart. Rygning under graviditet har i mange år været på listen over vigtige risikofaktorer for overvægt hos barnet. Hvorvidt det er rygningen i sig selv eller moderens gener, der har den virkning, har dog været til debat. Et nyt studie af 100.000 mødre og deres børn har nu for første gang kunnet adskille genetisk arv fra den miljømæssige effekt af rygning. Studiet bygger på sundhedsdata udvalgt fra den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed i Generationer.

”Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem rygning under graviditet og øget overvægt hos børnene. Og det er uafhængigt af moderens eget BMI før graviditeten og genetisk disposition for overvægt. Så moderens gener hverken forårsager eller forværrer den risiko, som rygningen er årsag til. Der er ikke grund til at tvivle på, at undgår moderen rygning under graviditeten, så sænker hun risikoen for overvægt hos sit barn. Årsagen til sammenhæng er ikke bevist, men vi har nogle gode bud på forklaringer,” forklarer Camilla Schmidt Morgen, der under studiet var ansat som seniorforsker ved Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og var tilknyttet Novo Nordisk Center For Basic Metabolic Research, Københavns Universitet.

Absolut ingen vekselvirkning

Til det nye studie har forskerne taget udgangspunkt i en udvalgt grupe af 1674 mor-barn-par fra den danske fødselskohorte, som i sin helhed inkluderer omkring 100.000 børn og deres mødre. Efter at have klarlagt hvor meget mødrene røg under graviditeten, brugte forskerne data derfra om BMI hos såvel mødre før graviditeten og børnene efter fødslen, og helt til de blev 7 år gamle.

”Rygning under graviditeten var forbundet med klart højere BMI hos børnene og højere odds for overvægt i et dosis-respons-forhold. Jo mere mødrene røg, jo større var risikoen. For mødre, der røg mere end 10 cigaretter om dagen, var den gennemsnitlige forøgelse af risikoen hele 142 % Det bemærkelsesværdige er, at børn af rygende mødre faktisk er mindre, når de fødes, men den forskel udlignes i løbet af et par år og bliver i stedet til overvægt,” siger Camilla Schmidt Morgen.

Det er langt fra første gang, at en undersøgelse har vist, at mødres rygning under graviditeten er forbundet med overvægt i barndommen. Der har dog længe været tvivl om, hvorvidt sammenhængen mellem rygning under graviditet og overvægt hos børn måske er falsk, idet børn af overvægtige mødre er genetisk disponerede til overvægt, og de overvægtige mødre har måske stræbt efter at holde deres kropsvægt nede ved at ryge, hvorefter det kunne se ud, som om rygningen fremkaldte overvægten.

”For at undersøge den påstand undersøgte vi betydningen af moderens BMI før graviditeten og moderens genetiske disposition til overvægt baseret på 941 almindelige genetiske varianter, som er forbundet med BMI. Vi så absolut ingen ændring i sammenhængen mellem rygning og barnets overvægt, når der blev korrigeret for den genetiske disposition. Så den markante risikoforøgelse for overvægt, der ses hos børnene, skyldes altså tilsyneladende rygningen, og ser ikke ud til hverken at være falsk eller at forstærkes af de gener, der er overført fra moderen,” forklarer Camilla Schmidt Morgen.

Theresia Schnurr, postdoc på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, tilføjer: 

“Vi havde den genetiske information om de 941 genetiske varianter for både mødrene og deres børn. Dette gjorde os i stand til at skelne mellem de genetiske risikovarianter, som moderen overførte til sit barn, og de genetiske risikovarianter, som moderen bærer på, men ikke gav videre til sit barn. Opdelingen af de genetiske risikofaktorer ændrede ikke vores resultater, hvilket tyder på, at der ikke ligger nogen vekselvirkning mellem genetisk disposition – overført eller ikke overført fra moderen til hendes barn – og rygning til grund for udviklingen af overvægt hos børn.”

Kroppen kompenserer for den manglende vægt

Den nye undersøgelse giver altså endnu en rigtig god grund til at stoppe med at ryge og altså ikke kun for ens egen sundhed. Rygningen kan ifølge forskerne godt have en BMI-dæmpende effekt, men har sundhedsmæssige negative effekter hos såvel dem selv og altså også hos deres børn. Hvis man som kvinde har brugt rygning til at holde sit BMI nede, bør man sætte en stopper for den idé.

”Rygning i sig selv er jo yderst skadelig for mødrene, men det sætter altså også mærker for livet hos deres børn, også på andre måder end i risiko for overvægt. Selv om vi endnu ikke helt forstår, hvad det er, der forårsager BMI-ændringen hos børnene, ser det ud som om, de fødes mindre og med færre muskler. Det ser ud til, at kroppen kompenserer ved at oplagre fedt, og det kunne tyde på, at det er balancen i metabolismen i fedtvævet, der har forskubbet sig, og at det er noget, børnene må slås med hele livet,” fortæller professor emeritus Thorkild I.A. Sørensen fra Afdeling for Epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet.

Man ved i dag, at svær overvægt er en af de væsentligste risikofaktorer for senere udvikling af kroniske kardio-metaboliske lidelser som f.eks. type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Selv om det nye studie giver et klart billede af sammenhængen mellem rygning hos mødre og BMI hos børn, er forskerne stadig på jagt efter at forstå præcis, hvor og hvad det er, der går galt i stofskiftet, så man bedre kan forebygge og behandle. Man håber stadig på at finde en genetisk nål i høstakken.

”Selv om vi ikke så, at genetiske forhold forklarede sammenhængen mellem rygning hos mor og øget risiko for overvægt hos barnet, så er der ikke tvivl om, at der er stærke genetiske risikofaktorer for overvægt. Tilsammen forklarer de 941 genetiske varianter, vi har inkluderet i vores undersøgelse, dog kun omkring 6 % af den genetiske variation for voksne, så der må være flere gener derude, som vi bare ikke har fundet endnu, og som er væsentlige for at forstå udvikling af overvægt,” slutter Thorkild I.A. Sørensen.

I am currently working as Lead Epidemiologist on Obesity at the Department of Epidemiology, Data Science Area, Novo Nordisk Søborg. My field of expert...

Theresia M. Schnurr is a Visiting Scholar at Stanford University School of Medicine and an International Researcher at the Novo Nordisk Foundation Cen...

Thorkild I. A. Sørensen graduated as a doctor in 1971 and worked at hospitals around Copenhagen until 1989, when he became a full-time researcher, ini...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020