Mors migræne øger barnets risiko for at få stillet en psykiatrisk diagnose

Sygdom og behandling 24. aug 2021 3 min Ph.D., Associate professor, MSc, PhD Jiong Li Skrevet af Kristian Sjøgren

Når mor har migræne, kan det ifølge et nyt, stort dansk studie gå ud over barnets mentale velbefindende. Koblingen er helt klar, men forskere ved endnu ikke, om det skyldes faktorer under fosterudviklingen eller noget i opvæksten.

Hvis mor har fået stillet en diagnose med migræne, inden hun føder, har barnet markant forhøjet risiko for at få stillet en psykiatrisk diagnose senere i livet.

Det viser et nyt, stort registerstudie fra Danmark. Studiet peger også på, at risikoen for nogle psykiatriske diagnoser er højere end andre.

Forskningsresultatet er unikt, i og med at det er første gang, at forskere finder denne klare kobling mellem mors migræne og barnets risiko for at få mentale problemer. Det er også unikt, fordi Danmark er et af de eneste lande i verden, hvor denne type undersøgelser kan laves på en hel befolkning.

"Mange andre sygdomme er førhen koblet til øget risiko for, at barnet udvikler mentale problemer, men det er ikke undersøgt for migræne før nu. Vi finder en meget klar sammenhæng i dette studie, og det er især interessant, fordi migræne er så almindelig en diagnose. 2,5 pct. af alle kvinder i den fødedygtige alder har fået stillet en diagnose med migræne, og dertil kommer alle de migræneramte kvinder, som ikke har fået stillet en diagnose. Der er med andre ord rigtig mange børn, der på grund af deres mors migræne har øget risiko for at udvikle psykiatriske problemer," forklarer en af forskerne bag studiet, lektor Jiong Li fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Forskningsresultatet er offentliggjort i Epidemiology and Psychiatric Sciences.

Undersøgt over to mio. danske mødre og børn

I studiet har forskerne gennemgået sundhedsdata for alle kvinder, der i perioden fra 1978 til 2012 fødte et barn i Danmark. Det drejer sig om 2.069.785 fødsler.

Via de danske sundhedsregistre, blandt andet Landspatientregisteret, kunne forskerne finde alle de kvinder, der havde fået en diagnosekode for migræne inden fødslen.

Efterfølgende fulgte forskerne op på børnene for at se, hvem der senere udviklede en psykiatrisk diagnose.

Markant forhøjet risiko for psykiatriske diagnoser hos børn af mødre med migræne

Resultatet af undersøgelsen er skræmmende læsning.

  • Hvis mor inden fødslen havde fået stillet en diagnose med migræne, øgede det barnets risiko for at døje med en psykiatrisk lidelse med 26 pct. Den forøgede risiko fandt forskerne på tværs af alle aldersgrupper fra den tidlige barndom til tidligt i voksenlivet.
  • Da forskerne kiggede på risikoen for specifikke psykiatriske lidelser, fandt de, at risikoen for udvikling af især psykiatriske lidelser relateret til humør, herunder depression, var forøget med 53 pct. for børn født af mødre med migræne.
  • Risikoen for at udvikle neurotiske, stress-relaterede og funktionelle lidelser var forøget med 44 pct.
  • Risikoen for personlighedsforstyrrelser var forøget med 47 pct. 
  • Til gengæld var risikoen for at udvikle intellektuelle handikap eller spiseforstyrrelser ikke påvirket af mors migræne. 
  • Forskerne fandt også, at den højeste risiko for at få stillet en psykiatrisk diagnose var hos børn af mødre med migræne og egen psykiatrisk diagnose.

"Derudover skal det tages i betragtning, at studiet her kigger på personer, der er født i 1978 og fremefter. Det vil sige, at der vil være mange, som er født inden for de seneste 15 til 20 år, og som ikke har udviklet en psykiatrisk diagnose endnu, men kan komme til det i fremtiden," siger Jiong Li.

Sammenhæng kan skyldes problemer under fosterudviklingen

Selvom studiet ”blot” er et såkaldt associationsstudie, der er designet til at finde sammenhænge, er det nærliggende at spekulere i, hvorfor mødre med en diagnose med migræne har større risiko for at få børn, der udvikler en psykiatrisk diagnose.

Jiong Li fortæller, at forskerne i studiet har kigget på muligheden for et genetisk link mellem de to former for diagnoser, men selv da forskerne filtrerede data for genetikken, var sammenhængen stadig tydelig.

Det får forskerne til at spekulere i, at andre faktorer spiller ind, herunder mulige faktorer under graviditeten.

Blandt andet kan man ifølge Jiong Li forestille sig, at mødre med migræne kan have mere stress i kroppen under graviditet. Det kan muligvis påvirke hjernens udvikling hos barnet.

"Andre studier har indikeret, at mødre med forhøjet stress i kroppen under graviditeten har forøget risiko for at få børn med psykiatriske diagnoser," forklarer Jiong Li.

En anden mulighed er, at hvis kvinden er diagnosticeret med migræne inden fødslen, kan hun muligvis have inflammation i kroppen. Det har tidligere forskning tydet på, og inflammation spiller muligvis en rolle i forhold til udvikling af psykiatriske lidelser hos det ufødte barn.

Endelig er det også muligt, at kvinder med migræne kan være udfordret i forhold til at tage sig af deres børn i den tidligste barndom, og det har en effekt på risikoen for senere i livet af få stillet en psykiatrisk diagnose.

"Det er alt sammen spekulativt, og det er op til andre forskere at dykke dybere ned i den biologiske sammenhæng. Indtil videre kan vi kun sige, at der er en sammenhæng, og at den ser ud til at være ret markant," siger Jiong li.

"Maternal migraine and the risk of psychiatric disorders in offspring: a population-based cohort study" er udgivet i Epidemiology and Psychiatric Sciences, Jiong Li modtog i 2018 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet "Prenatal Parental Diabetes and Long-term Health Outcomes in Offspring: A Multinational Register-based Study in Five Nordic Countries".

At Department of Clinical Epidemiology we conduct free and independent research on a high international level. This includes: Supervising clinic...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020