Mennesker med psoriasis udvikler oftere hjerte-kar-sygdomme

Kost og livsstil 16. aug 2019 2 min Clinical Professor Lone Skov Skrevet af Morten Busch

Selvom psoriasis er én af de sygdomme, der let glemmes, når verdens alvorlige sygdomme remses op, så påvirkes menneskerne med psoriasis både fysisk og psykisk. Ny forskning dokumenterer, at psoriasis ikke bare rammer huden, fordi mennesker med psoriasis har markant højere forekomst af hjerte-kar-sygdomme. Årsagen er endnu usikker, men forskerne mener, at læger bør være ekstra opmærksomme på følgesygdommene, når de behandler mennesker med psoriasis.

Et liv med psoriasis er ikke bare et liv med kronisk og smertefuld udslæt på hud, negle og, hos nogle, også i led. Lidelsen har ofte store psykiske og sociale omkostninger, bl.a. fordi omgivelserne tror at man har en smittefarlig sygdom. Og da de fleste får sygdommen i den sene pubertet kan sygdommen påvirke mulighed for at få venner og jobmuligheder og medfører vedvarende udgifter til medicin. Forskning har gennem de sidste 10–15 år vist at mennesker med psoriasis desuden har en øget risiko for andre sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, overvægt og type 2 diabetes men også depression.

”Mennesker med psoriasis bliver ikke kun stigmatiseret på grund af de synlige hudforandringer. Forskning viser, at de markant oftere rammes af livsstilssygdomme. Tidligere troede man, at den øgede forekomst primært skyldtes en usund livsstil, men vores nye resultater peger på, at psoriasis i sig selv kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme, muligvis på grund af den kroniske inflammation i huden. Læger bør i hvert fald være ekstra opmærksomme på at undersøge for hjerte-kar-sygdomme, når de har mennesker med psoriasis til kontrol,” forklarer klinisk professor Lone Skov fra Institut for Klinisk Medicin, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet.

Skyldes helt sikkert også livsstilsfaktorer

Forskerne har i det nye studie specifikt undersøgt forbindelsen mellem psoriasis og hjerte-kar-sygdomme. Ved hjælp af data fra den Nationale Fødselskohorte – et nationalt register, som indeholder data om mødre, der fødte i perioden mellem 1997 og 2004 – og deres babyer. Ud af 82.823 kvinder blev 2.435 identificeret med psoriasis (2,90 %).

”Kvinderne med psoriasis havde mere hyppigt forhøjet kolesterolindhold i blodet og forhøjet blodtryk, som er risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme. Og det var endda efter vi havde justeret tallene i forhold til deres kropsmasseindeks og rygevaner. De tal tyder på, at det muligvis er andet end livsstilsfaktorer, der forøger risikoen.”

En mulig faktor som kan være medvirkende er den kroniske inflammation i huden, hvilket også støttes af at mennesker med svær psoriasis har den største risiko for hjerte-kar-sygdomme. Forskere fokuserer netop på den kroniske inflammation, når de skal forklare den øgede forekomst af hjerte-kar-sygdomme og type 2 diabetes hos mennesker med psoriasis og den øgede forekomst af psoriasis hos mennesker med svær overvægt.

”Det virker som en meget plausibel forklaring, som skal undersøges nærmere, men den øgede forekomst skyldes helt sikkert også livsstilsfaktorer, som mennesker med psoriasis har muligvis på grund af deres sociale udfordringer. Patienterne har oftere et øget alkoholforbrug, er hyppigere overvægtige og ryger generelt mere, så den øgede risiko for hjerte-kar-sygdomme skyldes nok en kombination af sociale, genetiske og fysiologiske faktorer.”

En vigtig kronisk sygdom

De alvorlige konsekvenser af psoriasis er begyndt at gå op for sundhedssystemer verden over. Senest har WHO sat ekstra fokus på psoriasis som en alvorlige kroniske sygdom, også for at bidrage til at øge bevidstheden om de forskellige måder, som psoriasis kan påvirke folks liv og for at give beslutningstagere praktiske løsninger til at forbedre sundhedsvæsenet for mennesker, der har psoriasis.

”Man dør ikke af psoriasis, men det har en enorm negativ indvirkning på livskvaliteten og fylder meget i disse menneskers liv. Typisk rammer sygdommen i de år, hvor man skal etablere sig, have nye venner og finde arbejde. Uvidenhed om sygdommen betyder for eksempel, at mange tror at det smitter. Derfor kan sygdommen føre til ensomhed, isolation og måske betyder det endda at man ikke får drømmejobbet.”

Omkostningerne ved psoriasis er betydelige også for sundhedsvæsenet. Mennesker med svær psoriasis har ofte behov for livslang medicinsk behandling og rutinemæssig kontrol hos hudlæger. En god ting er, at der indenfor de sidste år er kommet nogle rigtig effektive nye behandlinger på markedet til mennesker med svær psoriasis.

”Vores studie er med til at dokumentere, at mennesker med psoriasis også har en højere forekomst af hjerte-kar-sygdomme. Uanset om det så skyldes klassiske risikofaktorer eller inflammationstilstanden ved psoriasis, så bør lægerne og sundhedsvæsenet have ekstra fokus på disse aspekter af sygdommen og forsøge at hjælpe menneskerne med psoriasis til et sundere og længere liv.”

Artiklen “Psoriasis as a predictor of cardiometabolic comorbidity in women: a study based on the Danish National Birth Cohort” er udgivet i tidsskriftet Acta Dermato-Venereologica. Den Nationale Fødselskohorte har modtaget bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond, de danske regioner, Novo Nordisk Fonden og andre.

Lone Skov is a professor and senior physician in the Department of Dermatology and Allergy, Herlev and Gentofte Hospital, and a professor at the Depar...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020