Lave niveauer af hormon er associeret med ringe sædkvalitet hos infertile mænd

Sygdom og behandling 2. maj 2023 4 min MD and PhD fellow Rune Holt Skrevet af Kristian Sjøgren

Lave niveauer af hormonet anti-Müllerian-hormon er associeret med ringere sædkvalitet hos infertile mænd. Til gengæld kan højere niveauer af hormonet måske indikere, hvilke infertile mænd der vil have gavn af behandling med et lægemiddel mod knogleskørhed. Det kan for en periode højne sædkvaliteten og derved øge sandsynligheden for at opnå graviditet.

Normalt bliver hormonet anti-Müllerian-hormon (AMH) associeret med den biologiske kønsudvikling i drengefosteret eller den hormonelle overgang i forbindelse med puberteten hos drenge. Nu viser et nyt studie, at hormonet også er værd at tale om, når snakken falder på infertile mænd.

I forskningsarbejdet bag studiet har forskere undersøgt, om niveauerne af hormonet har betydning for blandt andet sædkvaliteten hos infertile mænd, og her er svaret ja.

Ifølge en af forskerne bag studiet peger det i retning af, at vurderinger af AMH måske skal inddrages i udredningen i forbindelse med mandlig infertilitet.

Netop dette perspektiv er interessant, idet der har været indikationer på, at behandling med et lægemiddel mod knogleskørhed faktisk kan øge sædkvaliteten hos infertile mænd med moderate til høje niveauer af AMH.

"Det ser ud til, at vi kan aktivere en reservekapacitet for produktion af sædceller hos infertile mænd ved brug af dette lægemiddel, når vi giver det til infertile mænd med højere niveauer af AMH. Det er vi selv i færd med at lave store undersøgelser af. Viser det sig at være tilfældet, kan det åbne op for behandling af denne gruppe af infertile mænd med et lægemiddel, der kan give dem et vindue med højere sædkvalitet, hvori de får forøget deres chancer for at gøre deres partner gravid," fortæller læge og ph.d.-studerende Rune Holt fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.

Forskningen er offentliggjort i BMC Medicine.

AMH her, der og alle vegne

AMH spiller forskellige roller gennem livet.

Under fosterudviklingen af et drengefoster er det med til at regulere tilbagedannelsen af kvindens kønsorganer (de müllerske gange), og kan drengefostre ikke danne AMH, vil de blive født med æggestokke, livmoder og den øverste del af skeden.

Drenge har inden puberteten også enormt høje niveauer af AMH, som dog faldet under puberteten fra cirka 1.000 pmol/L til blot 50 pmol/L.

Hos kvinder kan AMH også benyttes som et mål for, hvor mange æg hun har tilbage i sine æggestokke. Derfor bliver det også kaldt for ægreservehormonet. En krølle på historien er også, at kvinder med PCOS har meget høje niveauer af AMH.

"AMH er velbeskrevet og velundersøgt hos kvinder, men hos mænd har det aldrig været særligt interessant, fordi der formentlig ikke er det store at komme efter, når det gælder betydningen af niveauerne af AMH i fertile mænd. I dette studie har vi dog fokuseret specifikt på betydningen af niveauerne af AMH for testikel- eller gonadefunktionen hos infertile mænd," forklarer Rune Holt.

I studiet har forskerne undersøgt niveauerne af AMH i blodet hos 300 infertile mænd.

Mændene blev opdelt i tredjedele efter niveauerne af AMH i blodet, og forskerne sammenholdt derefter AMH-niveauerne med testikelfunktion som målt ved forskellige reproduktionshormoner i blodet og på sædkvalitet.

AMH bliver produceret i sertolicellerne, der har betydning for, hvor godt testiklerne rent faktisk fungerer i forhold til at producere sædceller.

Markant bedre sædkvalitet hos infertile mænd med høje AMH-niveauer

Resultatet af undersøgelsen viser, at niveauerne af AMH har en meget klar kobling til både sædkvalitet og funktionen af sertolicellerne.

Mænd i gruppen af forsøgspersoner med de lavestes niveauer af AMH havde den klart dårligste testikelfunktion/sertolicellefunktion og ringeste sædkvalitet.

Helt specifikt viser resultatet, at tredjedelen af infertile mænd med de højeste niveauer af AMH havde 200 pct. højere sædcelleproduktion.

På samme måde viser studiet, at produktionen af hormonet inhibin B, der bliver produceret af sertolicellerne under sædcelledannelsen, var 59 pct. højere hos infertile mænd med høje niveauer af AMH sammenlignet med infertile mænd med lave niveauer af AMH.

Omvendt var niveauerne af hormonet FSH, der også er associeret med funktionen af sertolicellerne og sædcelledannelsen, 38 pct. lavere hos infertile mænd med høje niveauer af AMH. Lavere niveauer af FSH er associeret med bedre sædkvalitet.

Endelig undersøgte forskerne også testikelstørrelsen som et udtryk for sædcelleproduktionen, og her fandt de en lille forskel, idet infertile mænd med høje niveauer af AMH i blodet havde lidt større testikler end mænd med lavere niveauer af AMH.

"Andre har lavet mindre undersøgelser af området, men der har manglet dette fokus på infertile mænd med lave niveauer af AMH. Vi kan vise, at lav AMH er et dårligt prognostisk tegn for en infertil mand, men behøver ikke være det for en mand med normal sædkvalitet," siger Rune Holt.

Kan få betydning for forståelsen af infertilitet

Rune Holt fortæller, at forståelsen og betydningen af AMH som en markør for ringe sædkvalitet hos infertile mænd kan være interessant i flere sammenhænge.

For det første peger resultatet i retning af, at der hos nogle mænd sker noget i puberteten i forbindelse med, at niveauerne af AMH falder dramatisk fra at være tårnhøje til næsten ikke at eksistere.

Dette ”noget” kan være modningen af sertolicellerne, som sker i netop puberteten.

"Vores fortolkning af data er, at niveauerne af AMH kan være et udtryk for både dårligere testikelfunktion, men også at den infertile mand har flere umodne sertoliceller, der ikke bidrager til produktionen af sædceller. Måske kan man betragte de umodne sertoliceller som en reservekapacitet, der potentielt kan aktiveres, hvorved sædkvalitet boostes, så chancen for at opnå graviditet øges," siger Rune Holt.

Han uddyber, at resultatet også tyder på, at man allerede ved udgangen af puberteten formentlig vil kunne se, om en infertil mand er dårligere stillet i forhold til sædkvalitet. Det er blot et spørgsmål om at kigge på niveauet af AMH og sammenholde det med sædkvalitet.

Behandling med middel mod knogleskørhed øger sædcelleproduktionen

Rune Holt fortæller, at forskningsresultatet også kan bane vejen for bedre behandlinger til nogle infertile mænd på baggrund af målinger af deres AMH-niveauer.

Blandt andet har nogle forskningsresultater indikeret, at hvis man giver infertile mænd med moderat til høje niveauer af AMH behandling med lægemidlet Denusomab, der normalt benyttes til behandling af knogleskørhed, kan det faktisk stimulere dannelsen af sædceller.

Ved behandlingen giver det den infertile mand nogle måneder med bedre sædkvalitet, hvori han har bedre chancer for at gøre sin partner gravid.

Forskerne er selv i færd med at lave nogle flere af den slags studier for at undersøge det kliniske potentiale.

"Hvis niveauerne af AMH er højt, kan det være udtryk for, at der er en større reservekapacitet af sertoliceller, som vi kan aktivere med Denusomab. Omvendt skal man måske passe på med at give mænd med lave niveauer af AMH medicinen, da det formentlig ikke vil gavne dem," siger Rune Holt.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020