Lav fødselsvægt øger risikoen for type 2-diabetes resten af livet

Videnskabelige nybrud 30. jul 2023 4 min Research manager Allan Vaag Skrevet af Kristian Sjøgren

Lav fødselsvægt er blevet koblet til øget risiko for udvikling af type 2-diabetes i to nye studier. Derudover er lav fødselsvægt forbundet med mere alvorlig type 2-diabetes, tidligere sygdomsudvikling og øget risiko ved overvægt. Forskere mener, at fødselsvægt bør inkluderes i risikovurderingen for type 2-diabetes.

Ved fødslen skriver jordemoderen et par tal i sin bog. Det drejer sig blandt andet om barnets højde og vægt, og disse tal kan senere i livet vise sig at være værdifulde at kende, da vægten ved fødslen potentielt kan afgøre, om man udvikler type 2-diabetes eller ej.

Konklusionen i to nye studier viser nemlig ikke kun, at lav fødselsvægt er forbundet med en øget risiko for udvikling af type 2-diabetes. Lav fødselsvægt indikerer også en større risiko for mere alvorlig type 2-diabetes, tidligere udvikling af type 2-diabetes og øger farligheden af overvægt.

Ifølge en af forskerne bag disse studier er resultaterne banebrydende og peger tydeligt på den vigtige rolle, som fostermiljøet spiller i forhold til risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Resultaterne har også klinisk potentiale.

"Måske bør vi overveje at prioritere livsstilsændringer og muligvis medicinsk vægttabsbehandling hos personer med lav fødselsvægt og overvægt i højere grad. Dette skyldes simpelthen, at de har en forøget risiko for at udvikle type 2-diabetes og en mere alvorlig form af sygdommen. Dette vil både være til fordel for individerne selv og samfundet som helhed, da type 2-diabetes er en livslang og alvorlig sygdom, der har store økonomiske omkostninger for samfundet," udtaler overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen og professor ved Lund Universitet, Allan Vaag.

De to studier er begge offentliggjort i Diabetologia. Det ene studie har postdoc Rasmus Wibæk som førsteforfatter, mens det andet studie har ph.d.-studerende Alexander Lühr Hansen som førsteforfatter.

Lav fødselsvægt giver højere risiko for type 2-diabetes

I det første studie granskede forskerne data fra Inter99-kohorten.

Kohorten, der er blevet til i et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet, Danish Diabetes and Endocrine Academy og Steno Diabetes Center Copenhagen, inkluderer 4.590 personer, der blev født i perioden fra 1939 til 1971.

Forskerne har tidligere indhentet oplysninger om forsøgsdeltagernes fødselsvægt fra jordmodernedfældninger i Rigsarkivet, og allerede i 1999 undersøgte de sammenhængen mellem lav fødselsvægt og risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Allerede ved inklusionen i 1999 fandt forskerne en sammenhæng, men på det tidspunkt var forsøgsdeltagerne i gennemsnit 46 år gamle, hvilket betyder, at kun meget få havde udviklet sygdommen.

Er også afhængig af graden af overvægt

I det nye studie ekskluderede forskerne de personer, der allerede på inklusionstidspunktet i 1999 havde fået diagnosen type 2-diabetes, og undersøgte derefter, om der var forskel i risikoen for at udvikle nytilkommen type 2-diabetes mellem personer med lav fødselsvægt og personer med normal eller høj fødselsvægt i perioden fra 1999 til 2020.

Desuden justerede forskerne for den genetiske risiko for udvikling af type 2-diabetes. I dag er der kendskab til 568 genetiske varianter, der øger risikoen for at udvikle sygdommen.

I løbet af perioden udviklede 492 personer type 2-diabetes, og forskerne fandt ud af, at risikoen var markant større hos personer med lav fødselsvægt sammenlignet med personer med højere vægt.

"Vi kan også se, at jo ældre personer med lav fødselsvægt bliver, desto højere bliver deres risiko for at udvikle type 2-diabetes, da forekomsten stiger med alderen. Derudover kan vi se, at risikoen også afhænger af graden af overvægt, og at personer med lav fødselsvægt ikke tåler at være overvægtige i samme grad som personer med normal eller høj fødselsvægt, før de udvikler type 2-diabetes," forklarer Allan Vaag.

Udvikler type 2-diabetes syv år tidligere

I det andet studie greb forskerne fat i en anden database, DD2-databasen, og indhentede oplysninger om 6.866 personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes fra alle regioner i Danmark.

Endnu engang havde forskerne adgang til oplysninger om fødselsvægt via Rigsarkivet. Forsøgsdeltagerne var i gennemsnit 62 år gamle og havde en fødselsvægt på mellem ét og seks kilo.

Forskerne undersøgte om der var forskel i alvorligheden af type 2-diabetes mellem personer født med lav eller høj fødselsvægt.

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at lav fødselsvægt ikke kun har betydning for risikoen for udvikling af type 2-diabetes, men også for tidspunktet hvor sygdommen udvikler sig.

Ved at sammenligne personer med en fødselsvægt på 2,5 kilo med personer med en fødselsvægt på 4,5 kilo, fandt forskerne ud af, at dem med lav fødselsvægt i gennemsnit udviklede type 2-diabetes syv år tidligere.

"Allan Vaag siger, "Det er et meget markant resultat, fordi 2,5 kilo ikke er en fuldstændig unormal fødselsvægt."

Det handler ikke bare om genetik og livsstil

Foruden tidligere udvikling af type 2-diabetes fandt forskerne også, at lav fødselsvægt var forbundet med mere alvorlig sygdom.

Personer med lav fødselsvægt havde behov for mere blodtryksænkende medicin, mere diabetesmedicin og havde også oftere lungesygdom. Personer med lav fødselsvægt var i studiet også slankere, da de udviklede type 2-diabetes.

Endelig viste dette studie også, at personer med lav fødselsvægt var mere sårbare over for overvægt, hvilket førte til flere komplikationer relateret til deres sygdom.

"Nu har vi en ny vigtig viden, som vi kan bruge til at udvikle algoritmer, der mere præcist kan bestemme den enkeltes risiko for udvikling af type 2-diabetes. Det handler ikke bare om genetik og livsstil, men også om miljøet i fostertilstanden og hvad man vejede som nyfødt. En sådan algoritme kan pege på, hvem der på grund af blandt andet deres lave fødselsvægt skal være ekstra opmærksomme på ikke at blive overvægtige, da de har større risiko for udvikling af tidlig og mere alvorlig type 2-diabetes," siger Allan Vaag.

Organernes energiomsætning er dysreguleret resten af livet

Koblingen mellem lav fødselsvægt og risikoen for udvikling af type 2-diabetes, ifølge Allan Vaag, findes i det miljø, som fosteret vokser op i.

Faktorer som rygning, dårlig ernæring, stress og infektioner kan påvirke fostermiljøet og føre til lav fødselsvægt. Disse samme faktorer kan også påvirke udviklingen af forskellige organer, herunder bugspytkirtlen, fedtvævet, musklerne, tarmene, leveren, hjertet og hjernen, som alle spiller en rolle i udviklingen af type 2-diabetes.

Allan Vaag forklarer, at under fosterudviklingen lærer organerne at håndtere energiindtag på en hensigtsmæssig måde, og hvis de ikke lærer det på det tidspunkt, kan det medføre store problemer senere i livet og dermed resultere i en diagnose af type 2-diabetes op til 60 år efter fødslen.

Ifølge Allan Vaag bør denne nye viden også tages i betragtning i debatten om medicinsk behandling af overvægt.

"Nu ved vi, at visse personer er mere sårbare over for overvægt og har større risiko for at udvikle type 2-diabetes, større risiko for tidlig diabetes og større risiko for en mere alvorlig form for diabetes. Dette betyder, at vi måske skal overveje at tilbyde mere målrettede interventioner og medicinsk behandling af overvægt til personer med lav fødselsvægt og overvægt for at reducere deres risiko for en meget alvorlig sygdom, som de kan kæmpe med resten af livet," siger Allan Vaag.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020