Vægttabsmiddel viser potentiale ved rygestop

Sundhed og velvære 27. jun 2023 4 min Associate Professor Christoffer Clemmensen Skrevet af Kristian Sjøgren

Behandling med vægttabsmidler baseret på GLP-1 ser ud til at nedsætte trangen til at ryge. Omvendt viser ny forskning, at kombinationen af nikotin og et vægttabsmiddel giver et større vægttab end den samlede effekt af de to. Der er behov for at undersøge effekten af nikotin og vægttabsmidler i de store kliniske forsøg, der allerede er lavet med vægttabsmidler, siger forskeren.

Verden over har folk kastet sig over vægttabsmidler i et omfang, der ikke tidligere er set.

Nogle brugere af vægttabsmidler er ikke-rygere, men der er også en del, som er afhængige af nikotinprodukter. Det gælder ikke kun cigaretter, men også snus og andre produkter med indhold af nikotin.

Ny forskning viser nu, at kombinationen af brug af et vægttabsmiddel baseret på GLP-1-receptoragonister og nikotin har nogle uventede effekter i kroppen.

For det første ser det ud til, at GLP-1-receptoragonister faktisk kan mindske trangen til at ryge og kan dermed have en fremtid inden for rygestopbehandling.

For det andet giver kombinationen af et vægttabsmiddel og nikotin faktisk et større vægttab end det vægttab, der kan opnås ved at bruge et vægttabsmiddel eller nikotin hver for sig eller de to sammenlagt.

"Det er selvfølgelig en provokerende konklusion, at man muligvis får mere ud af behandling med et vægttabsmiddel, hvis man er ryger eller på anden måde benytter sig af et nikotinprodukt. Omvendt peger vores studie også på, at brugen af et vægttabsmiddel baseret på GLP-1-receptoragonister faktisk mindsker trangen til nikotin. Mellem GLP-1-receptoragonister og nikotin eksisterer der altså et interessant samspil, som måske kan udnyttes til både at opnå et større vægttab og fremme rygestop," fortæller en af forskerne bag studiet, lektor Christoffer Clemmensen fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet.

Forskningen er offentliggjort i Cell Reports.

GLP-1-receptoragonister sænker behovet for nikotin

Vægttabsmidler er forventeligt forbundet med vægttab.

Det samme gælder for brugen af nikotinprodukter, hvilket de fleste rygere opdager, når de holder op med at ryge. Det er ofte forbundet med et par ekstra kilo at bære rundt på.

Nikotin og vægttabsmidler ser ud til at have en direkte interaktion i hjernen, som forskere først blev opmærksomme på i 2017, da en undersøgelse viste, at mus behandlet med en GLP-1-receptoragonist øgede deres følsomhed over for nikotin.

Med andre ord kunne musene, der fik GLP-1-receptoragonister, klare sig med lavere doser nikotin og oplevede ubehag ved højere indtag.

"Allerede på det tidspunkt kunne man altså observere en interaktion mellem nikotin og GLP-1-receptoragonister, og i vores studier bygger vi videre på denne effekt med det formål at undersøge samspillet i forhold til stofskifte og vægttab," siger Christoffer Clemmensen.

Gav mus nikotin og liraglutid

I studiet undersøgte forskerne effekten af behandling med både nikotin og GLP-1-receptoragonisten liraglutid på vægten samt hvordan det påvirkede musenes hjerner.

Forskerne udnyttede en teknik, hvor de kunne scanne forskellige områder af hjernen i realtid og blandt andet se, hvordan frigivelsen af dopamin ændrede sig, når musene blev givet nikotin.

I studiet undersøgte forskerne effekten af behandling med GLP-1-receptoragonisten og nikotin i mængder, der svarer til det, som rygere eller personer i behandling med et vægttabsmiddel indtager.

Rygestop og øget vægttab

Resultatet af studiet viser, at nikotin og GLP-1-receptoragonister indgår i et samspil, som påvirker både hjernen og vægten på overraskende måder.

For det første så forskerne, at tykke mus tabte sig mere ved behandling med både GLP-1-receptoragonisten og nikotin, end hvad man ville forvente ud fra de to behandlinger hver for sig.

Det tyder ifølge Christoffer Clemmensen på, at nikotin på en eller anden måde ikke bare lægger et vægttab oven i effekten af vægttabsmidler, men at der er en synergieffekt, som bliver drevet af både mindre appetit, ændret belønningssystem og øget energiomsætning.

Resultatet af studiet bekræftede desuden, at nikotin og liraglutid i kombination påvirker de områder af hjernen, som har med appetitregulering og belønning at gøre.

Netop belønningssystemet i hjernen viste også nogle interessante ting, da forskerne gav musene både liraglutid og nikotin.

Da forskerne kun gav musene nikotin, steg niveauerne af signalstoffet dopamin i hjernen. Dopamin er en af de primære molekylære forklaringer på, at man bliver afhængig af at ryge og skyldes en for mange uimodståelig trang til at ”belønne” hjernen med kontinuerlig dopaminfrigivelse.

Da forskerne i tillæg til nikotin gav musene liraglutid, påvirkede det dog effekten af nikotin på belønningssystemet, idet GLP-1-receptoragonisten dulmede frisætning af dopamin som følge af nikotinindtag.

"Det peger på, at GLP-1-receptoragonister kan påvirke hjernen på en måde, så den er mindre tilbøjelig til at blive afhængig. Det kan meget vel have bredere implikationer end bare nikotin, men måske også dulme trangen til andre stoffer, som vi nemt bliver afhængige af, herunder alkohol, som ligeledes frigiver dopamin i hjernen," siger Christoffer Clemmensen.

Behov for studier i mennesker

Ifølge Christoffer Clemmensen er de to interessante konklusioner i studiet, at nikotin ser ud til at øge effekten af brug af GLP-1-receptoragonister som vægttabsmidler, og at GLP-1-lægemidler ser ud til at reducere trangen til nikotin.

Begge dele ser han gerne undersøgt i studier med mennesker, og der er måske slet ikke behov for at lave nye store studie, hvor man giver forsøgsdeltagere nikotin og vægttabsmedicin.

Christoffer Clemmensen fortæller, at man kan få en idé om sammenhængen i de studier, der allerede er lavet med vægttabsmedicin. I disse studier vil det også fremgå, om forsøgsdeltagerne har været rygere, og derfor kan en såkaldt posthoc-analyse af data fra studierne måske komme med svaret på, om rygere har tabt sig mere ved brug af et vægttabsmiddel, eller om en større del af rygere i behandling med et vægttabsmiddel er stoppet med at ryge sammenlignet med personer, der i forsøgene ikke blev behandlet med vægttabsmidler.

Christoffer Clemmensen uddyber, at han meget gerne selv vil være en del af de undersøgelser, der skal kortlægge effekten af kombinationen af GLP-1-receptoragonister og nikotin i mennesker.

»For det første vil det være spændende, om vi kan genfinde de resultater, som vi i dette studier har fundet i dyr. For det andet vil det kunne pege i retning af, hvordan man med medicinsk behandling kan opnå et større vægttab, eller om GLP-1-receptoragonister måske skal have en plads i rygestopbehandling,« siger han.

The Clemmensen Group studies the biological regulation of body weight and aims at transforming molecular and physiological insights into innovative th...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020