Overvægt får børn til at gå tidligere i pubertet

Kost og livsstil 29. nov 2020 3 min Professor Cecilia Ramlau-Hansen, PhD Nis Brix Skrevet af Morten Busch

Tidlig pubertet kan øge risikoen for sygdomme, når man bliver voksen. Depression, svær overvægt, type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft er nogle af disse. Derfor er interessen stor for at forstå, hvorfor børn stadig går tidligere i pubertet. Den nye undersøgelse peger som en af de første store undersøgelser på, at overvægt også hos drenge spiller en rolle for, hvornår puberteten sætter ind. Forskerne håber i fremtiden at kunne forstå, hvorfor overvægt skubber tidspunktet, hvor puberteten sætter ind, så man måske kan undgå de sundhedsmæssige konsekvenser.

Mange forældre vil gerne beholde deres små, søde børn så længe som muligt frem for at skulle trækkes med trodsige teenagere. Der er dog også klare helbredsmæssige grunde til at holde ens børn i barndommen indtil det rette tidspunkt. Store undersøgelser har vist, at børn der går for tidligt eller for sent i pubertet rammes oftere og tidligere af sygdomme i voksenlivet. Ny forskning har også peget på mulige årsager, og her har overvægt vist sig vigtig hos piger – og nu også drenge.

”Den nye undersøgelse viser i modsætning til tidligere, at det ikke kun er pigers pubertet, der muligt fremrykkes på grund af overvægt. I undersøgelsen fandt vi, at mens overvægtige piger i gennemsnit gik i pubertet fem måneder tidligere end normalvægtige, så var den fremrykket tre måneder for overvægtige drenge. For at sikre os, at tendenserne ikke skyldtes genetiske og sociale faktorer, undersøgte vi 850 søskendepar og ser de samme tendenser i den gruppe. Vores teori er, at overvægten forskubber en balance i fedtvævet, der øger tilgængeligheden af sexhormoner, men det er endnu for tidligt at sige med sikkerhed,” forklarer professor Cecilia Ramlau-Hansen fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Overbeviste om sammenhæng

Studiet tager sit udspring i projektet ”Bedre sundhed i generationer”, hvor 92.000 gravide kvinder, der fødte i perioden 1996-2003, deltog. I den aktuelle undersøgelse blev der indsamlet data fra 11.046 af børnene, der var født i 2000-2003. Forældrene indrapporterede børnenes vægt og højde ved 7-års alderen. Herefter besvarede børnene hvert halve år fra de var 11 til de var 18 år spørgsmål om deres pubertetsudvikling, fx om kønsbehåring, uren hud, stemme i overgang og brystudvikling.

”Ud fra børnenes oplysninger om pubertet kunne vi fastslå, hvornår overvægtige børn nåede de forskellige pubertetstrin i forhold til normalvægtige børn. På den måde kunne vi sammenholde BMI-data med pubertetsalderen, og der så vi en klar sammenhæng. Overvægtige piger nåede de forskellige pubertetstrin gennemsnitligt fem måneder før normalvægtige piger, mens overvægtige drenge nåede dem tre måneder før,” fortæller ph.d. Nis Brix fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Forskellene dækker naturligvis over store variationer. Drenge havde i studiet fuldtudviklet kønsbehåring (det såkaldte Tanner stadie 5), når de fyldte 15 år. Hos de  overvægtige drenge skete dette i gennemsnit 3-4 måneder før, mens det hos svært overvægtige drenge skete 5-6 måneder før. Hos pigerne var forskellen endnu større. Mens overvægtige piger  studiet havde fuld kønsbehåring lidt før de blev 16, så var dette rykket 6-7 måneder hos overvægtige piger og 9-10 måneder for svært overvægtige.

”Det er tydelige tendenser, men for at sikre os, at det er overvægten og ikke fx betinget af gener, social klasse eller noget helt tredje, foretog vi en søskendeundersøgelse, hvor vi sammenlignede børn, der var vokset op under samme forhold og med lignende genetisk arv. Fordi talmaterialet naturligt bliver mindre, bliver den statistiske signifikans det også, men tendenserne var de samme, så vi føler os ret sikre på, at sammenhængen mellem overvægt og tidligere pubertet ikke skyldes indvirkning af disse andre forhold, der hænger sammen med både overvægt og tidlig pubertet,” forklarer Nis Brix.

Mekanisme endnu ukendt

Det nye studie viser en tydelig sammenhæng mellem BMI og pubertet hos unge mennesker - selv efter forskerne justerede både for genetik, forældres uddannelsesniveau og rygevaner, moderens BMI og alder, fødselsvægt og endda barnets fysiske aktivitetsniveau samt kost. Forskerne mener derfor, at årsagen til den tidligere pubertet skal findes i de fysiologiske konsekvenser af overvægten.

”Der ligger en god del forskning foran os, før vi kan forklare de præcise mekanismer, der fører til den ændrede pubertetsprofil. Tidligere studier har peget på, at overvægt hos børn er forbundet med forhøjede insulinniveauer og insulinresistens, som man mener kan igangsætte tidligere pubertet, fordi det forstyrrer balancen mellem hjernens hypothalamus, hypofyse og kroppens kirtler,” fortæller Nis Brix.

Meget tyder også på, at insulins effekt på lever, binyrer, æggestokke og fedtvæv tidligere i livet har en stor effekt på tilgængeligheden af steroider og kønshormoner, hvilket igen kan føre til tidligere igangsættelse af puberteten. Under alle omstændigheder er de nye resultater bekymrende.

”Da tidligere studier tyder på, at tidligere pubertet fører til øget risiko for såvel depression, hjerte-kar-sygdomme, diabetes såvel som nogle former for kræft, fx brystkræft, er det enormt vigtigt at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der påvirkes, og om den påvirkning kan forhindres, og så selvfølgelig ikke mindst at forsøge at forebygge overvægt i en ung alder,” konkluderer professor Cecilia Ramlau-Hansen.

Childhood overweight and obesity and timing of puberty in boys and girls: cohort and sibling-matched analyses” er udgivet i International Journal of Epidemiology. Cecilia Ramlau-Hansen modtog i 2014 og 2019 støtte fra Novo Nordisk Fonden. Den Nationale Biobank på Statens Serum Institut modtog i 2009 en 10-årig bevilling på 118 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. 

The Department of Public Health works to promote public health. We conduct research into the health challenges facing society – to promote health and...

The Department of Public Health works to promote public health. We conduct research into the health challenges facing society – to promote health and...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020