Nedsat ilt kan give migræne

Sygdom og behandling 28. aug 2017 2 min Doctor and PhD Student Nanna Arngrim Skrevet af Morten Busch

Hver tiende menneske i verden lider af migræne og plages dermed af til tider invaliderende hovedpine. Trods sygdommens hyppighed ved man stadig kun lidt om årsag, og hvad der sætter anfaldene i gang. Nu er danske forskere som de første lykkedes med at vise, at migræne kan opstå som et resultat af reduceret iltniveau. Det kan hjælpe til at afsløre mekanismen bag de tilbagevendende hovedpine-anfald.

Er det ikke bare hovedpine? Og kan man ikke bare tage et par piller og komme videre? For folk, der aldrig har prøvet det, kan migræne være en uforståelig lidelse. Tilsyneladende raske mennesker rammes fra den ene dag til næste af et væld af symptomer fra hovedpine, over kvalme til ændret syn og følsomhed over for lyd, lys, eller berøring. For forskere er sygdommens ophav også stadig et mysterium, men nu er danske forskere ved at fremprovokere tilstanden eksperimentelt kommet lidt nærmere en forståelse.

”Tidligere undersøgelser har vist, at mennesker, der lever i højtliggende egne, hyppigere får en særlig type migræne. Vi forsøgte derfor eksperimentelt at genskabe tilstanden ved at udsætte migræne-patienter for iltniveauer svarende til 4700 m. højde. Resultatet var, at 8 ud af 15 patienter fik migræne-symptomer efter blot 3 timer i den iltfattige luft,” forklarer læge og Ph.D-studerende Nanna Arngrim fra Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet.

For at være sikker på, at man kun så effekten hos forsøgspersoner, der tidligere havde haft migræne, deltog også 14 migrænefri raske forsøgspersoner i forsøget. Alle blev i de 3 timer sat til at inhalere luft med et iltindhold svarende til, at deres blod fik 25-30 % mindre ilt end normalt. Samtidig skannede forskerne blodkarrene i deres hjerne, ligesom forskellige stoffer i deres blod og hjerne blev målt.

”De eneste fysiologiske forskelle, vi kunne se, var let forstørrede blodkar i hjernen samt et øget indhold af mælkesyre i hjernen og i blodet. Begge effekter var forventelige og begge effekter så vi både hos migræne-patienter og i kontrolgruppen. Den store forskel var, at 8 af migræne-patienterne fik et anfald og 3 af dem med den særlige type aura migræne, hvor patienten har stærke visuelle forstyrrelser.”

En bølge af aktivitet

Ca. 3 ud af 10 migræne-ramte oplever den såkaldte aura-fase, hvor de før migræneanfaldene får markante synsforstyrrelser i form af farver, mønstre eller pletter. Første gang er det for mange en skræmmende oplevelse, men den forsvinder heldigvis typisk i løbet af en halv til en hel time.

”Aura-tilstanden er meget interessant, fordi det er en af de kendte fysiske manifesteringer af en af de neurologiske effekter, cortical spreading depression, som menes at være mekanismen bag migræne aura. Hvis vi kan fremkalde den tilstand eksperimentelt, kan vi formentlig blive klogere på mekanismerne bag migræne og dermed blive bedre til at behandle og forebygge anfaldene.”

Cortical spreading depression kan bedst beskrives som en bølge af kraftig elektrisk aktivitet, der spreder sig fra neuron til neuron i hjernen. Efter at bølgen har passeret, er neuroner nærmest lammede i en længere periode. Bølgen af aktivitet menes at kræve både ekstra blod og energi, mens den efterfølgende periode med inaktivitet betyder en lavere blodtilførsel.

”Udover at vores forsøg for første gang påviser, hvordan et lavere iltniveau kan fremprovokere migræne, så er resultaterne først og fremmest vigtige, fordi de for første gang giver os nogle redskaber til at studere migræne med aura under kontrollerede forhold. Det er derfor et vigtigt skridt i at forstå lidelsen – og et helt nødvendigt skridt for på sigt at helbrede migræne.”

Artiklen ”Migraine induced by hypoxia: an MRI spectroscopy and angiography study” er offentliggjort i tidskriftet Brain. En af artiklens hovedforfattere overlæge og professor Messoud Ashina fra Rigshospitalet, Glostrup modtog i 2015 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Investigation of vascular inflammation in migraine without aura using molecular nano-imaging and black blood imaging MRI.”

Hypoxia causes secondary headaches such as high-altitude headache (HAH) and headache due to acute mountain sickness. These secondary headaches mimic p...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020