Månens cyklus ser ud til at påvirke mænd mere end kvinder

Kost og livsstil 26. okt 2021 4 min Associate Professor Christian Benedict Skrevet af Kristian Sjøgren

Mænd sover mindre og dårligere end kvinder op til fuldmåne. Årsagerne kan være mange eller måske ingen af dem, siger forsker.

Interesseret i Kost og livsstil? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Mange kan nok nikke genkendende til, at de sover dårligere under en fuld måne end på andre tidspunkter af Månens næsten 30 dage lange cyklus.

I århundreder har forskere og helt almindelige mennesker været fascineret af Månens mulige effekt på vores søvn, og nu viser et nyt studie, at der kan være noget om snakken.

I studiet har forskere undersøgt søvnlængden og søvnkvaliteten i perioden fra nymåne til fuldmåne og fra fuldmåne til nymåne. Resultatet af undersøgelsen viser – måske overraskende for mange – at mænd faktisk ser ud til at blive påvirket mere af Månens cyklus, end kvinder gør.

Forskningsresultatet er præsenteret i Science of the Total Environment.

"Vi ved, at mange forskellige faktorer påvirker søvnen. Det drejer sig om alder, sygdom, køn, børn, familiestatus, motion, medicinering og miljøet. Baseret på dette studie kan vi nu også sige, at Månens cyklus er en af de faktorer, som påvirker søvnlængden og søvnkvaliteten, og at effekten er særligt udtalt hos mænd," fortæller en af forskerne bag det nye studie, lektor og søvnforsker Christian Benedict fra Uppsala Universitet.

Undersøgt to forskellige måne-perioder

I studiet ønskede Christian Benedict ikke at se på, om nogle mennesker sov bedre eller dårligere under en fuld måne. Han ville i stedet se på, om der findes en forskel i søvnkvaliteten mellem perioden fra nymåne til fuldmåne (tiltagende periode) sammenlignet med perioden fra fuldmåne til nymåne (aftagende periode).

Christian Benedict forklarer, at det netop kan være interessant at undersøge de to perioder, fordi selvom den tiltagende og aftagende måne kommer med den samme lysintensitet et tilsvarende antal dage på hver side af fuldmånen, rammer lyset os på forskellige tidspunkter af natten.

Den tiltagende periodes lys findes sent på eftermiddagen eller først på natten, mens den aftagende periodes lys findes efter midnat og tættere på morgenen.

"Så hvis vi antager, at ændringer i søvnkvalitet måske har noget med Månens lys at gøre, kan man forestille sig, at det kan have en effekt, hvornår på dagen man bliver eksponeret for lyset," siger Christian Benedict.

Undersøgt meget solide data

For at kaste lys over sagen har Christian Benedict studeret nogle meget udførlige søvnmålinger, som en af hans kollegaer har lavet i perioden fra 2001 til 2019.

Nogle søvnforskere benytter sig af håndledsmålere til at måle forsøgspersoners aktivitet under søvn, men målingerne i det nye studie er meget mere omfattende målinger, der er lavet med elektroder i hovedet og på ansigtet af forsøgspersoner.

Data er indhentet i forbindelse med forsøg for at kortlægge søvnapnø. 850 personer i alderen 20 til 80 år har deltaget i forsøget, og der var lidt flere mandlige end kvindelige deltagere.

"Ved at bruge disse omfattende data har vi også viden om forsøgspersonernes eventuelle søvnapnø, der kan være en faktor i søvnkvalitet. Vi kan dermed rense data for den faktor og dermed få et endnu stærkere resultat," forklarer Christian Benedict.

Mænd sover dårligere end kvinder

Resultatet af undersøgelsen viser for det første, at der er forskel i søvnkvaliteten og søvnlængden mellem Månens tiltagende og aftagende periode.

Resultat viser også, at forskellen næsten udelukkende er udtalt blandt mænd.

Eksempelvis viser data, at:

  • Mænd var 20 minutter længere vågne om natten i Månens tiltagende periode sammenlignet med dens aftagende periode. For kvinder var der ingen forskel. 
  • Søvneffektiviteten for mænd var også 3,5 pct. lavere i Månens tiltagende periode. 
  • Kvinder sov gennemsnitligt 12 minutter mindre i Månens tiltagende periode. For mænd var tallet 21 minutter.

"Det er også interessant, at de her data er indsamlet i forbindelse med nogle forsøg, hvor deltagerne ikke vidste, at de ville blive brugt mange år senere til at se på kvaliteten af søvnen i relation til Månen. Det kunne ellers have påvirket resultatet, men det er ikke tilfældet," siger Christian Benedict.

Mange mulige forklaringer

Der kan ifølge Christian Benedict være flere forklaringer på, at Månens faser på hver side af en fuldmåne kan påvirke søvnen forskelligt, og at der kan være forskel mellem mænd og kvinder.

  • For det første har nogle studier vist, at mandens hjerne og døgnrytme er mere påvirkelig af lys. Derfor kan effekten af Månens lysintensitet på forskellige tidspunkter af natten have en større betydning for ham end for hende. 
  • En anden mulighed er, at hormonerne er i spil. Blandt andet har nogle studier vist, at niveauerne af melatonin og testosteron dykker i dagene op til en fuld måne. Denne påvirkning kan være mere udtalt i mænd end kvinder, da mænd naturligt har højere niveauer af testosteron i kroppen. 
  • En tredje mulighed er, at Månens tyngdekraft kan påvirke vores søvn på forskellige måder op til og efter en fuldmåne. I den tiltagende fase er Månens tiltrækningskraft større tidligere på dagen end i den aftagende fase. Det skal dog retfærdigvis siges, at andre forskere har sammenlignet effekten af Månens tyngdekraft på et menneske med det, at der sidder en flue på armen. 
  • En helt fjerde mulighed er, at Månen påvirker Jordens geomagnetiske felt, og det er vist i studier, at geomagnetisme kan påvirke udskilningen af søvnhormonet melatonin. Igen er det et spørgsmål om, hvornår på natten effekten finder sted. 
  • Endelig kan det også have at gøre med helt andre effekter, eksempelvis at dyr reagerer på lys om aften og morgenen. Hvis de larmer mere eller vågner tidligere, kan det i nogle områder påvirke søvnen.

"Man kan sige, at alle mulighederne er spekulative, og muligvis er ingen af dem korrekt. Men vi kan i hvert fald sige, at der ser ud til at være en effekt af Månens cyklus på søvnen, og at den effekt ser ud til at være størst hos mænd. Det er dog ikke det samme som at sige, at Månens effekt er den primære variable i ligningen," siger Christian Benedict

"Sex-specific association of the lunar cycle with sleep" er udgivet i Science of The Total Environment. Christian Benedict modtog i 2014 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet “The role of the fat mass and obesity gene for sleep loss related health consequences in humans”.

Our research aims at unravelling molecular and behavioral mechanisms through which sleep loss or misaligned sleep contribute to the development and ma...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020