D-vitamin kan give mænd flere børn - måske især hvis kvinderne også spiser det

Kost og livsstil 27. dec 2017 4 min Associate Professor Martin Blomberg Jensen Skrevet af Morten Busch

Sædkvaliteten hos vestlige mænd er faldet drastisk de seneste 50 år. Derfor forskes der ihærdigt i at få nyt liv i sløve sædceller. Nu har forskere via vitamintilskud markant øget chancen for, at barnløse mænd med nedsat sædkvalitet kan blive fædre - selvom sædkvaliteten ikke blev forbedret. Forskerne tror, at D-vitamintilskud til kvinder forbedrer chancen for, at ægget befrugtes med god kvalitet sæd, så de har større chance for graviditet.

Ufrivillig barnløshed har været et stigende problem i den vestlige verden siden 1980’erne. En engelsk undersøgelse viste, at et ud af syv par ikke kunne få børn naturligt. En svensk undersøgelse viste, at problemer med mandens sæd hos to ud tre par var en del af grunden til barnløsheden. Forskning har vist, at D-vitaminmangel kan være en del af årsagen, og at D-vitamintilskud til dyr har forbedret deres sædkvalitet. Det er første gang, at effekten af D-vitamintilskud er undersøgt direkte på barnløse mænd.

”Det, vi så, er, at mænd, der helt mangler D-vitamin, har en væsentlig stigning i sædproduktionen, hvis vi giver dem tilskud af D-vitamin. Hvis de kun har et let nedsat D-vitaminniveau, så forbedrer vi ikke sædkvaliteten overhovedet. Alligevel får de dobbelt så mange børn som dem, der slet ikke får D-vitamin. Præcis hvorfor har vi ikke har forstået endnu, men en af vores teorier går på, at D-vitamin spiller en væsentlig rolle i kommunikationen mellem kvindens æg og mandens sæd,” forklarer læge Martin Blomberg Jensen fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.

330 mænd, som havde vanskeligt ved at få børn pga. lav sædkvalitet og samtidig havde et lavt D-vitaminniveau, deltog i det nye studie. Halvdelen af dem fik en høj D-vitamindosis, mens den anden halvdel fik placebo. Forskerne fulgte derefter mændenes sædkvalitet og antallet af graviditeter i de kommende 150 dage.

”Resultaterne er ret klare: Behandling med D-vitamin havde en gavnlig effekt på sædproduktionen hos gruppen af infertile mænd med egentlig D-vitaminmangel. Hos mænd med nedsat sædproduktion så det ud til at øge chancen for at blive far markant. Og det er godt nyt for mænd med dårlig sædkvalitet, for D-vitamin er et billigt og uskadeligt bidrag til fertilitetsbehandling, hvis det viser sig, at manden har svær mangel på D-vitamin.”

Flere spontane graviditeter

Ifølge forskerne kan man trygt indtage 25-35 mikrogram D-vitamin dagligt om vinteren, hvis man har D-vitaminmangel og vanskeligt ved at få børn. Forskerne havde naturligvis håbet at se en lige så god effekt, hvis mændene kun havde en let mangel på D-vitamin, men her er studiet lige så klart: Disse mænd har ingen målbar forbedring af sædkvalitet eller deres reproduktive hormoner efter fem måneders behandling.

”Det viser, at den her type studier er nødvendige, fordi de kan vise en kausalitet, altså en direkte årsagssammenhæng, og så må vi bare sige, at træerne ikke vokser ind i himlen. Man kan ikke bare en spise en masse D-vitamin og så rende ud og have en fantastisk sædkvalitet. Så enkelt er det ikke.”

Hovedkonklusionen af studiet er altså, at hvis mænd har en reel mangel på D-vitamin, så gavner det sædkvaliteten at tage D-vitamin, mens D-vitamin hos andre altså tilsyneladende ikke er løsningen – og så måske alligevel.

”Vi har også kigget på det, som det hele drejer sig om – nemlig graviditeter og levendefødte børn. Her ser vi faktisk en tendens til, at D-vitaminbehandling øger chancen for at opnå spontan graviditet, og at mænd med nedsat sædproduktion faktisk har dobbelt så stor chance for at blive fædre sammenlignet med de mænd, der modtog placebobehandling. Så måske er der også noget i sædfunktionen, som vi ikke helt forstår, selvom sådanne resultater skal reproduceres af andre, før de kan tages for gode varer.”

Lang rejse uden D-vitamin

På samme måde som det nye studie giver nye svar, så rejser det altså det afgørende spørgsmål, hvordan der kan opstå flere spontane graviditeter, uden at sædkvaliteten var forbedret. Da en mands sædkvalitet i stor udstrækning bestemmes allerede i fosterlivet, skyldes mandlig infertilitet ofte mangelfuld udvikling af testiklerne inden fødslen, og netop D-vitamin er vigtig, når sædceller produceres i mandens testikler. Til gengæld kommer sædcellerne derefter på en lang rejse, inden den igen møder vitaminet.

”Vi ved, at sædceller først skal lære at svømme, når de kommer ud af testiklen – i det, der hedder bitestiklen. Og så ligger de her og venter til et eller andet tidspunkt, hvor udløsningen kommer, hvor de bliver blandet med noget væske fra blærehalskirtlen. Det interessante er, at fra sædcellen bliver produceret i testiklerne, er der faktisk en lang pause, hvor de ikke møder D-vitamin, indtil de kommer over til kvinden.”

Hos kvinder er mængden af aktivt D-vitamin cyklusafhængigt, dvs. at det er helt afhængigt af kvindens menstruationscyklus. Når hun menstruerer, så er niveauet lavt, men når hun får ægløsning, så er det højt – ikke kun i kvindens blod, men også lokalt i den væske, der er omkring ægget.

”Vi har tidligere vist, at hvis man tager en mands sæd og tester for, om den kan respondere på D-vitamin og omdanne den, så er det faktisk kun de allerbedste sædceller, der kan det, så D-vitamin kan være et signal fra kvindens æg til mandens sædceller og dermed en måde for kvindens æg til at vælge de bedste sædceller til befrugtning på.”

Over 1.000 forskellige gener

D-vitamins rolle for fertiliteten ser altså ud til at være en del mere kompleks end først antaget. Såfremt forskernes teori om, at æggets D-vitaminniveau er med til at selektere sædceller, der responderer på D-vitamin, vil det måske kunne forklare, hvorfor mændene i studiet fik flere børn, uden at de tilsyneladende fik styrket deres sædkvalitet.

”Man kan diskutere, om vi i virkeligheden har givet D-vitamin til den forkerte. Måske er det sådan, at man ikke kun skal give manden, men også skal give kvinden. Så det er et område, hvor vi håber, andre vil undersøge, om D-vitamin hos kvinder kan være med til at øge fertilitetschancen for de infertile par.”

Yderligere forskning må altså til, før forskerne konkluderer, om både mænd og kvinder vil have gavn af D-vitaminbehandling. Allerhelst vil forskerne gerne forstå, præcis hvordan D-vitamin virker, men det har vist sig mere komplekst end som så, da D-vitamin regulerer over 1.000 forskellige gener.

”Vi har tidligere vist, at der lokalt er en gavnlig effekt af D-vitamin, men når man øger D-vitaminniveauet i kroppen, så påvirker det jo ikke kun knogler eller testikler. Det påvirker alle organer, og det kan godt være, at andre organfunktioner, man påvirker med D-vitamin, skader fertiliteten. Derfor vil vi meget gerne kunne pinpointe de gener, som D-vitamin regulerer, så vi stedet for at give et stof, som virker på mange ting, kan finde et, der virker mere specifikt,” slutter Martin Blomberg Jensen.

Artiklen “Effects of vitamin D supplementation on semen quality, reproductive hormones and live birth rate: a randomized clinical trial” er udgivet i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Gruppeleder Martin Blomberg Jensen fra Rigshospitalet modtog i 2017 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”RANKL and male fertility” som netop omhandler et vitamin D-reguleret gen og dets effekt på mandlig reproduktion.

Our research is inspired by the realities we face in our outpatient clinic: an increased prevalence of reproductive disorders without known aetiology....

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020