Analyse: Sådan opfører BA.5 sig i forhold til tidligere omikronvarianter af coronavirus

Sygdom og behandling 1. sep 2022 3 min Assistant Professor Christian Holm Hansen Skrevet af Kristian Sjøgren

En analyse af smittetilfælde med coronavirus i Danmark viser, at den nye variant af omikron, BA.5, deler mange af de samme sygdomskarakteristika som tidligere varianter. Tidligere smitte med en subvariant af omikron ser ud til at beskytte godt mod smitte med BA.5, og vacciner beskytter tilsyneladende lige så godt mod BA.5 som mod tidligere omikronvarianter. Til gengæld er der tegn på, at den nye variant kommer med lidt højere indlæggelsestal.

En ny variant af coronavirus så dagens lys i foråret 2022. Det drejede sig om subvarianten BA.5 til omikron.

Først blev subvarianten opdaget i Sydafrika, og derfra spredte den sig til Sydeuropa og resten af verden.

Læger og sundhedsmyndigheder over hele verden følger med i spredningen med omikron BA.5, og i Danmark har forskere lavet en af de første kortlægninger af, hvordan denne subvariant opfører sig i forhold til tidligere subvarianter af omikron.

En gennemgang af danske smittetilfælde siden det første af slagsen i april 2022 og frem til midten af juni viser, at BA.5 formentlig kommer med et lidt mere alvorligt sygdomsforløb, hvilket kan ses i andelen, der bliver hospitalsindlagt.

Til gengæld viser det nye studie også, at vacciner tilsyneladende beskytter lige så godt mod BA.5 som mod de tidligere subvarianter til omikron, BA.1 og BA.2. Desuden er man rigtig godt beskyttet mod BA.5, hvis man allerede har været smittet med BA.1 eller BA.2, og det er særdeles godt nyt.

"Det er et rigtig godt tegn, at tidligere smitte beskytter mod BA.5. Da vi må formode, at rigtig mange danskere har været smittet med en af de tidligere subvarianter, kan det formentlig værne mod en stor smittebølge i efteråret," fortæller en af forskerne bag studiet, Christian Holm Hansen fra Statens Serum Institut.

Forskningen, som endnu ikke er fagfællebedømt, er offentliggjort i The Lancet Infections Diseases.

Tidligere smitte beskytter mod BA.5

I studiet har forskerne gennemgået samtlige tests for smitte med coronavirus i Danmark i perioden fra midten af april til midten af juni 2022.

I alt har forskerne data på 4.809 tilfælde af smitte med BA.5 og 164.369 negative testresultater. Alle de undersøgte tests stammer fra personer, der var vaccineret mod coronavirus med tre vaccinestik.

I studiet lavede forskerne tre forskellige analyser, hvoraf den første var med det formål at se, hvordan tidligere smitte med en omikronvariant beskytter mod smitte med BA.5.

Forskerne gjorde meget simpelt det, at de undersøgte, om der mellem dem, som testede positive for BA.5, og dem, der testede negative for smitte med coronavirus, var forskelle i andelen af tidligere smittede.

Resultatet af analysen viste meget klart, at tidligere smitte med BA.1 eller BA.2 beskytter mod smitte med BA.5.

"Har man tidligere været smittet med en omikronvariant, er man ca. 94 pct. beskyttet mod smitte med BA.5. Det er en rigtig god beskyttelse," siger Christian Holm Hansen.

Vaccinernes effekt er ikke mindre

Den anden analyse i studiet drejede sig om at finde ud af, om vacciner mod coronavirus beskytter lige så godt mod BA.5 som mod tidligere omikron-undervarianter.

I undersøgelsesperioden florerede både BA.2- og BA.5-subvarianterne af omikron, så forskerne analyserede udelukkende på de personer, som var blevet smittet med BA.5 eller BA.2. Her identificerede de, om der var forskel i andelen af vaccinerede, afhængigt af hvilken subvariant man var smittet med.

Forskerne fandt, at der ingen forskel var på andelen af vaccinerede blandt dem, der var smittet med BA.2, i forhold til dem, der var smittet med BA.5. Christian Holm Hansen ser det som tegn på, at vaccinerne beskytter lige godt mod begge subvarianter.

"Vi kan ikke sige, hvor godt man er beskyttet mod smitte med BA.5, hvis man er vaccineret. Men vi kan sige, at man tilsyneladende er nogenlunde lige så godt beskyttet, som man er mod smitte med BA.2," forklarer han.

Flere bliver indlagt med BA.5

Endelig analyserede forskerne på, om smitte med BA.5 leder til et mere alvorligt sygdomsforløb med medfølgende indlæggelse.

Mens de to andre resultater er positive, er der tendens til, at dette resultat peger i en negativ retning. I hvert fald peger data på, at smitte med BA.5 kommer med cirka 65 pct. forøget risiko for indlæggelse sammenlignet med smitte med en af de andre subvarianter til omikron.

Christian Holm Hansen fortæller dog, at flere studier skal underbygge dette fund, før man kan sætte to streger under det.

"Vi vil også gerne se, hvordan det ser ud i andre lande. Det er vigtigt at huske på, at dette ikke er et klinisk kontrolleret studie, men observationelle data, som man skal være lidt forsigtig med konkludere for meget på," siger han.

Data følges over hele verden

Ifølge Christian Holm Hansen er der stor interesse for de danske data.

Det skyldes blandt andet, at vi i Danmark igennem coronaepidemien har været gode til at danne bro mellem sundhedsdata fra den virkelige verden, epidemiologisk forskning, laboratoriekapacitet og bioinformatik. Derved kan forskerne fra Statens Serum Institut ikke bare informere danskerne om, hvordan nye varianter af coronavirus opfører sig, men også resten af verden.

"Resultaterne tyder på, at mange danskere formelig er godt beskyttet mod BA.5, da rigtig mange allerede har været smittet med tidligere subvarianter af omikron, ligesom vaccinedækningen i Danmark i øvrigt er rigtig høj. Det kan måske betyde, at smittebølgen ikke bliver lige så alvorlig til efteråret, som den kunne have været, hvis vi havde fundet dårligere beskyttelse af vaccinerne og tidligere infektion. Hvor hårdt BA.5 bølgen rammer rundt omkring i verden vil dermed nok også afhænge meget af, hvor god befolkningsimmunitet der er de pågældende steder," siger Christian Holm Hansen.

"Risk of Reinfection, Vaccine Protection, and Severity of Infection with the BA.5 Omicron Subvariant: A Danish Nation-Wide Population-Based Study" er offentliggjort i The Lancet Infections Diseases. Det bygger på data fra Testcenter Danmark, der i 2020 blev oprettet ved Statens Serum Institut i et tæt samarbejde mellem stat, regioner, det nationale beredskab og sygehuse, herunder Rigshospitalet, samt Novo Nordisk Fonden og medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S.

Christian is a medical statistician and epidemiologist with Statens Serum Institut (SSI) in Denmark and the London School of Hygiene and Tropical Medi...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020