Træning får mænds muskelfibre til at vokse mere end kvinders

Sundhed og velvære 13. dec 2022 3 min Associate Professor Morten Hostrup, PhD Fellow Lukas Moesgaard Skrevet af Kristian Sjøgren

Når mænd løfter tunge vægte, opnår de større vækst i de langsomme og udholdende muskelfibre, sammenlignet med når kvinder løfter tunge vægte. Træningsudbyttet på de eksplosive muskelfibre ser dog ikke ud til at være forskelligt mellem kønnene. Nyt forskningsresultat kan være med til at optimere træningsudbyttet på baggrund af køn.

Der er forskel på, hvordan træning påvirker mænd og kvinders muskelfibre.

Det er konklusionen i et nyt studie, der er offentliggjort i Journal of Applied Physiology.

I studiet har forskere undersøgt, hvordan styrketræning påvirker muskelfibrene hos hhv. mænd og kvinder, og resultatet peger på, at der er en klar forskel på, hvad mænd og kvinder får ud af træning.

Erkendelsen er det første skridt mod en bedre forståelse af kønsforskelle i træningsudbytte, og hvordan de forskellige køn optimalt skal træne, for at få mest ud af det.

"Vores studie er et blandt flere til at vise, at der er forskel på, hvad der sker i kroppen, når mænd og kvinder træner. Mænd får måske større vækst af de langsomme og udholdende muskelfibre, men andre studier har vist, at kvinder restituerer bedre. Den viden kan være relevant i forhold til at strukturere træningen for maksimalt udbytte," fortæller en af forskerne bag studiet, ph.d.-studerende Lukas Moesgaard fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Der er forskel på muskelfibre

I studiet ønskede forskerne at finde ud af, om der er forskel i væksten i både de eksplosive muskelfibre og de udholdende muskelfibre. Forskere kalder dem for hhv. type 2- og type 1-muskelfibre.

Type 1 består af den type muskelceller, som gør musklerne udholdende, hvilket egner sig særligt godt til for eksempel langdistanceløb.

Type 2 er i grove træk muskelcelletypen, som gør os i stand til at sprinte hurtigt eller hoppe højt.

"Der har været en tanke om, at mænd er bedre til at opbygge muskler, men vi ønskede at undersøge denne tanke nærmere på muskelfiberniveau for de enkelte muskelfibre. Derudover ønskede vi at se, om vi kunne identificere nogle af de bagvedliggende mekanismer," forklarer Lukas Moesgaard.

12 mænd og 12 kvinder blev sat til at træne

I studiet har forskerne inkluderet 12 mænd og 12 kvinder, der ikke havde styrketrænet før. Forsøgsdeltagerne blev sat til at styrketræne under opsyn tre gange om ugen i otte uger.

Forskerne sikrede sig, at alle forsøgsdeltagerne trænede lige meget.

Før forsøgets start og efter afslutningen udtog forskerne muskelbiopsier fra forsøgspersonerne, og dem undersøgte de for forskelle fra før til efter interventionen.

Forskerne farvede blandt andet biopsierne for på den måde at identificere muskelfibrene i type 1 og 2, ligesom de undersøgte muskelfibrene for cellekerner.

Tidligere forskning har vist, at der i forbindelse med opbygning af muskler kommer flere cellekerner i muskelfibrene, men forskerne ønskede at finde ud af, om der var forskel på udviklingen i cellekerneantallet mellem kønnene.

Mænds muskelfibre vokser mere end kvinders

Resultatet af studiet viser, at der mellem mænd og kvinder er forskel på, hvordan muskelfibrene reagerer på træning.

Selvom forsøgsdeltagerne lavede styrketræning, der i essensen stimulerer til vækst af type 2-muskelfibrene, var det overraskende i type 1-muskefibrene, at forskerne så en forskel:

  • I gennemsnit voksede kvindernes type 1-muskelfibre med seks pct. For mændene var væksten på hele 23 pct.
  • I gennemsnit voksede kvindernes type 2-muskelfibre med 26 pct. For mændene var væksten 29 pct. Ergo så både mænd og kvinder en øget muskelvækst af type 2-muskelfibrene, men der var ingen statistisk signifikant forskel mellem kønnene

"Det er et spændende resultat, fordi det tyder på, at der er forskel i fibertype-effekt mellem mænd og kvinder. Det peger på en fundamental forskel på type 1-muskelfibrene mellem mænd og kvinder, og den forskel bliver interessant at undersøge yderligere fremadrettet," fortæller en anden af forskerne bag studiet, lektor Morten Hostrup fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Mænd og kvinder skal måske træne forskelligt

I den anden del af undersøgelsen undersøgte forskerne, om der var forskel i tilkomsten af nye cellekerner i type 1-muskelfibrene mellem mænd og kvinder, men her så de ingen forskelle mellem kønnene.

Morten Hostrup fortæller, at nogle studier har vist, at der er forskelle i mængden af androgene receptorer i muskelfibrene hos hhv. mænd og kvinder, og da de androgene receptorer blandt andet binder til testosteron, kan det muligvis være forklaringen på forskellen i muskelvækst mellem kønnene.

"Det næste skridt bliver at finde ud af, hvorfor vi ser denne forskel. Vi er også i færd med andre eksplorative studier af, om givne proteiner spiller en rolle i den observerede forskel," siger Morten Hostrup.

Lukas Moesgaard uddyber, at forskningen kan blive relevant inden for en lang række områder relateret til træning og træningsforskelle mellem kønnene.

"Der er inden for fysiologien stor interesse i at forstå, hvordan man kan målrette sin træning, så man rammer type 1-muskelfibrene. Nogle hypoteser peger på, at man skal bruge flere gentagelser. Det kan være interessant at undersøge, om den hypotese er mere relevant for kvinder end for mænd, da det ser ud til, at kvinder kan have sværere ved at øge væksten af denne type af muskelfibre. Til gengæld findes der i litteraturen også tegn på, at kvinder restituerer bedre end mænd, hvorfor det er muligt, at kvinder muligvis blot har brug for større træningsmængder for at se markant vækst af type 1-muskelfibrene," siger Lukas Moesgaard.


Myonuclear addition is associated with sex-specific fiber hypertrophy and occurs in relation to fiber perimeter not cross-sectional area” er udgivet i Journal of Applied Physiology. Studierne er bl.a. finansieret af en bevilling på 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden i 2018 til at styrke Danmarks konkurrenceevne inden for international eliteidræt og skabe ny viden om fysisk aktivitet, der også kan komme den brede befolkning til gavn.

The August Krogh Section for Human Physiology conducts research into basal human physiology but also determines how the body is affected by inactivity...

Our current research covers the molecular regulation of cardiovascular and muscular function and growth with strong links to health, performance and a...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020