Nyudviklet laserteknik målretter medicin til at bekæmpe alvorlige sygdomme

Sygdom og behandling 11. jul 2019 3 min Dermatology, PEG allergy, Lasers & Skin Cancer Emily Catherine Wenande Skrevet af Morten Busch

Huden er en vigtig barriere, der beskytter kroppen mod omgivelserne, men derfor er det også svært at få medicin igennem huden. Forskere har nu udviklet en ny teknik til at skabe små kanaler i huden, så medicinen bedre kan trænge ind i den. De første forsøg, som behandler mennesker med hudkræft, ser lovende ud, men perspektiverne ved at bruge lasere til at levere medicin er endnu større, og teknikken kan vise sig at være langt mere effektiv mod nogle sygdomme end både indsprøjtninger og piller.

Nøglen til at helbrede syge mennesker er at få medicinen til at nå ud til de sygdomsramte celler – og kun disse celler. Traditionelt gives det meste medicin enten som piller, hvor de aktive stoffer skal gennem tarmbarrieren, eller via indsprøjtninger og væskedrop, hvor stofferne øjeblikkeligt leveres til vævet eller blodbanen. Når medicinen leveres gennem huden undgås ulemperne ved piller, hvor en stor del af det aktive stof forsvinder, enten når tarmbarrieren krydses, eller når stoffet nedbrydes i leveren. Desuden er det vigtigt i behandlingen af mennesker med en lokal sygdom, som fx hudkræft, at reducere deres eksponering for medicin og de deraf afledte bivirkninger. Forskere har derfor udviklet en laserteknik, der forbedrer levering af medicin gennem hudoverfladen.

”Lægemidler har ofte svært ved at trænge igennem intakt hud på grund af størrelsen, ladningen eller opløseligheden af molekylerne i det enkelte lægemiddel. I samarbejde med Wellman Center for Photomedicine ved Massachusetts General Hospital i Boston, USA, har vi vist, at levering af lægemidler mod kræft gennem huden kan gøres langt mere effektivt. Perspektivet er, at denne teknik også vil kunne bruges til en lang række andre hudsygdomme, og endda muligvis til sygdomme der rammer hele kroppen,” forklarer ph.d.-studerende Emily Catherine Wenande fra Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, København.

Lokal kombinationskemoterapi

Forskerne brugte hud fra levende grise for at undersøge, om de kunne levere lægemidler mod kræft (kemoterapi) igennem hudbarrieren. Princippet i teknikken er, at lyset fra en ablativ fraktioneret laser rammer vandmolekylerne inde i hudlagene og dermed skaber små, mikroskopiske huller i huden, som øger dens gennemtrængelighed.

”Denne teknik skaber i hundredvis af små kanaler i huden, så de kemoterapeutiske lægemidler kan nå deres mål i de indre hudlag. Vores forskergruppe ville gerne anvende godkendte og billige lægemidler mod kræft, der er effektive mod non-melanom hudkræft. To af disse lægemidler, cisplatin og 5-fluorouracil (5-FU), er kendt for at øge hinandens effekt, når de bliver brugt sammen, men de har begge svært ved at trænge igennem hudbarrieren. 

Forskernes håb er derfor, at de kunne drage fordel af den kombinerede effekt, når cisplatin og 5-FU blev leveret samtidigt direkte gennem huden ved hjælp af deres laserteknik.

”Da vi med denne teknik leverede disse to lægemidler samtidigt til levende grise, havde de en hurtigere, og mere forstærket, hæmmende effekt. I løbet af få dage udviklede de udsatte hudområder sig til egentlige sår, og vi kunne måle en højere medicinkoncentration i dén hud, der var blevet laserbehandlet. Det var nøjagtig dén effekt, vi gerne ville påvise.”

En ny måde at behandle hudsygdomme på

Den store succes med at kombinere laserteknikken med de to slags kemoterapi har ført til, at forskerne allerede er i fuld gang med at teste behandlingen på mennesker med basalcellekarcinom – en non-melanom kræfttype, der næsten aldrig er dødelig, men dog kan være stærkt invaliderende, da den typisk vender tilbage igen og igen, skaber gentagne læsioner og optræder i følsomme områder i ansigtet. Forskerne håber derfor på, at de kan anvende den nye behandling til mennesker med denne kræfttype.

”Den nuværende behandling for basalcellekarcinom består enten af kirurgi, strålebehandling eller, for mere overfladiske læsioner, overfladebehandling, men ikke alle mennesker er egnet til kirurgi, og grimme ar og tilbagevendende sygdom er en vedvarende udfordring. Det kan aldrig forsvares at behandle disse mennesker med intravenøs cisplatin og 5-FU, da sygdommen sjældent er dødelig, men denne nye laserteknik er skånsom over for det sunde væv, som behandlingen ikke er rettet mod, og giver en mere effektiv, lokaliseret og mindre invasiv behandling til mennesker med hudkræft.”

Da både cisplatin og 5-FU allerede er godkendte lægemidler, som har været på markedet i årtier, er vejen til en egentlig klinisk implementering af behandlingen endog meget kort, men forskerne tror også, at teknikkens potentiale rækker langt ud over blot at behandle hudkræft.

”Klinikker verden over eksperimenterer med at anvende laserteknikken til at levere medicin for en lang række indikationer, fx lokalbedøvelse i huden uden at injicere med en kanyle, behandling af præmaligne hudlæsioner, ar og vitiligo og til at levere kosmetiske midler som blodpladerigt plasma, Botox® og vitaminer. Teknikken er tydeligvis meget alsidig, og vi er glade for, at vi er en del af den proces, som fortsætter med at forfine den.”

Artiklen ”Laser-assisted delivery enhances topical uptake of the anticancer agent cisplatin” er udgivet i tidsskriftet Drug Delivery. I 2013 modtog én af hovedforfatterne, klinisk professor Merete Hædersdal, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”New Targeted Treatment of Skin Cancer using Topical Administration of Anticancer Drugs in Combination with Laser-assisted Drug Delivery”.

The research areas of special interest comprise skin oncology and UV exposure. Researchers work in an interdisciplinary and translational framework, f...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020