Længere ammeperiode kan formindske risikoen for type 1-diabetes

Kost og livsstil 9. dec 2021 2 min Senior lecturer Sofia Carlsson Skrevet af Josefine Topsøe

Hvert år bliver flere og flere børn diagnosticeret med type 1-diabetes, og kurven er fortsat stigende. Nu har forskere undersøgt kosten som potentiel risikofaktor i udviklingen af type 1-diabetes. Resultaterne indikerer, at en længere ammeperiode og sen introduktion til gluten, komælk og frugt kan reducere denne risiko. Studiet understreger behovet for flere fremtidige undersøgelser af kostens indflydelse på udviklingen af den autoimmune diabetes.

Omkring 28.000 mennesker har type 1-diabtes i Danmark, og man har endnu ikke fundet ud af, hvad den præcise årsag er til, at nogle mennesker udvikler den kroniske sygdom. Den stigende forekomst af type 1-diabetestilfælde tyder dog på, at miljømæssige faktorer kan udgøre en rolle som trigger eller promotor af sygdommen. Et hold af forskere fra Karolinska Institutet i Sverige har forsøgt at klarlægge sammenhængen mellem kost og type 1-diabetes ved at kombinere allerede eksisterende viden i en metaanalyse.

”Vores studie støtter, at amning og senere introduktion af gluten, komælk og frugt kan have en beskyttende effekt mod udviklingen af type 1-diabetes. Vi kunne også observere andre sammenhænge, men bevissikkerheden her var lav,” forklarer hovedforfatter Anna-Maria Lampousi, ph.d.-studerende ved Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.

Forskningen er offentliggjort i EBioMedicine.

Manglende forbyggende strategi for type 1-diabetes

”Vores motivation for undersøgelsen er først og fremmest, at antallet af børn, der bliver diagnosticeret med type 1-diabetes hvert år, er steget. Udover det, så ved vi godt, at de genetiske faktorer spiller en stor rolle for sygdommens ætiologi, men på den anden side er vores viden meget begrænset, når det kommer til miljøfaktorer. Af denne grund er der ingen forebyggende strategi for type 1-diabetes, og dette var vores hovedmotivation, og det ville være interessant at se på miljøfaktorerne, da det er noget, der kan bruges til forebyggelse, og en af disse er så kosten. Vi ved fra eksisterende litteratur, at kost er noget, der er blevet diskuteret meget som en potentiel risikofaktor, men resultaterne af miljøfaktorers rolle i årsagerne bag udviklingen af type 1-diabetes er stadig uklare,” siger Anna-Maria Lampousi.

Forskerne har på baggrund af knap 6.000 artikler fra andre medicinske tidskrifter identificeret 96 studier, som indgår i deres metaanalyse, hvor 26 kostfaktorer blev vurderet, herunder amning, alder ved påbegyndelse af forskellige fødevarer og hvordan børnene blev eksponeret overfor forskellige fødevarer og ernæringsstoffer før fødslen og i barndommen.

Amning og introduktion til gluten forbundet med lavere risiko for type 1-diabetes

Studiets største risikoreduktion var forbundet med længere amning. For spædbørn, der blev ammet i mindst seks til tolv måneder, var risikoen for at udvikle type 1-diabetes 61 % lavere end for andre spædbørn.

Derudover fandt forskerne, at senere introduktion til gluten, komælk, frugt og et lavere forbrug af komælk i barndommen kan mindske risikoen for type 1-diabtes. De kunne også observere andre sammenhænge, men med en lav bevissikkerhed.

Behov for flere undersøgelser til forebyggelse

Anna-Maria Lampousi forklarer, at den potentielle interaktion mellem den genetiske modtagelighed og diæt er et vigtigt emne for fremtidige undersøgelser, da man herigennem netop kan udvide informationsniveauet, som kan bruges til forebyggelse af sygdommen.

”Noget, der er værd at nævne, er, at mange af de identificerede undersøgelser havde metodiske problemer, som påvirkede bevissikkerheden i vores studie. Flere undersøgelser af høj kvalitet er berettiget på dette område, helst med et prospektivt design samt en vurdering af en række ernæringsmæssige biomarkører ud over selvrapporteret kost,” siger Anna-Maria Lampousi afslutningsvist.

Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis” er udgivet i EBioMedicine. Medforfatter Sofia Carlsson modtog i 2019 en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til forskning i endokrinologi og metabolisme.

My work aims to expand knowledge of incidence, risk factors and complications related to autoimmune diabetes. An important cornerstone of this work is...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020