Kolesterol-indikator kan afsløre hjerte-kar-risiko

Sygdom og behandling 28. jan 2024 3 min Doctor and PhD Fellow Malene Kærslund Hansen Skrevet af Kristian Sjøgren

Non-HDL-kolesterol kan forudsige, hvilke personer med iskæmisk hjertesygdom (åreforkalkning i hjertets kranspulsårer) og velreguleret LDL-kolesterol, der har en øget risiko for blodprop i hjertet, slagtilfælde eller død. Vi kan finde ud af, hvilke patienter der måske kan have gavn af en intensiveret forebyggende behandling, siger forsker.

Behandling med statiner er en af de mest benyttede og effektive behandlinger i verden til ikke bare at sænke kolesteroltallet (LDL-kolesterol), men også hjerte-kar-risiko.

Hos personer med iskæmisk hjertesygdom og velreguleret LDL-kolesterol bliver nogle dog stadig ramt af blandt andet en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

Et nyt dansk studie viser nu, hvordan man blandt personer med iskæmisk hjertesygdom og velreguleret LDL-kolesterol kan identificere dem, der stadig har forhøjet hjerte-kar-risiko.

Opdagelsen har et meget klart klinisk potentiale, idet det kan blive muligt at identificere en gruppe patienter, der kan have behov for yderligere kolesterolsænkende eller anden forebyggende behandling for at bringe den øgede hjerte-kar-risiko endnu længere ned.

"Non-HDL-kolesterol bliver ikke som standard rapporteret i laboratorieskemaet, om end det let kan udregnes fra et helt almindeligt kolesterolpanel. Tanken bag dette studie var, at non-HDL-kolesterol måske kan udpege, hvem der har en fortsat øget hjerte-kar-risiko på trods af et velbehandlet LDL-kolesterol," fortæller en af forskerne bag studiet, læge og ph.d.-studerende Malene Kærslund Hansen fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Forskningen er offentliggjort i Lancet Regional Health, Europe.

Non-HDL blev undersøgt hos mere end 23.000 danskere

Forskerne fra Aarhus Universitet ønskede i deres studie at undersøge, hvorvidt non-HDL-kolesterol er associeret med hjerte-kar-risiko hos personer med iskæmisk hjertesygdom og velbehandlet LDL-kolesterol.

Til formålet indhentede de data fra en stor gruppe danskere, som i perioden fra 2011 til 2020 havde fået foretaget en kontrastundersøgelse af hjertets kranspulsårer pga. iskæmisk hjertesygdom, og som inden for det første år efter undersøgelsen havde et velbehandlet LDL-kolesterol.

I studiet betød det, at LDL-kolesterol var behandlet ned under eller lig med 1,8 mmol/L.

Data på i alt 23.641 personer er indgået i studiet.

Forskerne inddelte forsøgsdeltagerne efter niveauerne af deres non-HDL-kolesterol, hvilket vil sige det totale kolesterol minus HDL-kolesterol.

Efterfølgende inddelte de studiepopulationen i percentiler og sammenlignede den fireårige risiko for blodprop i hjertet, slagtilfælde eller død mellem de fem pct. med de højeste niveauer af non-HDL-kolesterol og de 25 pct. med de laveste niveauer af non-HDL-kolesterol.

Data på patienterne fik forskerne blandt andet fra Laboratoriedatabasen, Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Risikoen for blodprop, slagtilfælde og død var markant forøget

Sammenligningen viste meget klart, at målinger af non-HDL-kolesterol kan pege på, hvem der har øget hjerte-kar-risiko, målt på antallet af tilfælde af blodprop i hjertet, slagtilfælde eller død mellem de to grupper.

Da forskerne sammenlignede de 5 pct. af patienterne med højest non-HDL-kolesterol med de 25 pct. af patienterne med lavest non-HDL-kolesterol, fandt de en 80 pct. højere risiko for blodprop i hjertet eller slagtilfælde.

Ydermere viste studiet, at risikoen for blodprop i hjertet var 70 pct. forøget hos personer med de højeste målinger af non-HDL-kolesterol, ligesom risikoen for død i denne gruppe var 40 pct. forøget.

Malene Kærslund Hansen noterer sig, at der er tale om meget store risikoforøgelser.

"I forhold til risikofaktorerne diabetes og rygning er associationen den samme eller stærkere for et højt non-HDL-kolesterol sammenlignet med et lavt non-HDL-kolesterol hos personer med iskæmisk hjertesygdom og velbehandlet LDL-kolesterol. Det er et meget stærkt resultat," siger hun.

Nogle patienter skal måske behandles yderligere

Malene Kærslund Hansen mener, at studiet peger i retning af, at målinger af non-HDL-kolesterol måske skal blive en del af den kliniske hverdag, når læger tager hånd om den forebyggende behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Viser det sig, at en patient har forhøjet non-HDL-kolesterol på trods af velreguleret LDL-kolesterol, skal lægen måske gå lidt skrappere til værks i den forebyggende medicinske behandling.

I den sammenhæng skal man notere sig, at behandling af LDL-kolesterol også sænker blodniveauerne af den anden komponent i non-HDL-kolesterol, nemlig niveauet af "remnant kolesterol".

Der kan også være andre vinkler på at behandle patienter med iskæmisk hjertesygdom og velbehandlet LDL-kolesterol med forhøjet hjerte-kar-risiko.

Det kan blandt andet dreje sig om behandling af forhøjet blodtryk eller bedre behandling af diabetes.

Malene Kærslund Hansen fortæller, at der blandt personer med de højeste niveauer af non-HDL-kolesterol var forholdsmæssigt flere med netop forhøjet blodtryk og diabetes.

"Men det skal selvfølgelig belyses i klinisk forskning, om det overhovedet sænker denne gruppe patienters risiko for blodprop i hjertet, slagtilfælde eller død, hvis man som eksempel behandler dem mere intensivt for deres forhøjede niveauer af non-HDL-kolesterol," siger hun.

"Non-HDL cholesterol and residual risk of cardiovascular events in patients with ischemic heart disease and well-controlled LDL cholesterol: a cohort study" er udgivet i The Lancet Regional Health. Forskningen er støttet af Novo Nordisk Fonden gennem støtte til professorat til en af artiklens medforfattere, Michael Mæng.

Our research deals with the heart – the key organ in the circulatory system – as well as the lungs and blood vessels including arteries, veins, and ca...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020