Holbæk-modellen holder: 3 ud af 4 børn har varige vægttab

Kost og livsstil 18. sep 2017 5 min Clinical and Research Associate Professor Jens-Christian Holm Skrevet af Morten Busch

Slankekure har ry for kun at virke en kort periode, og ofte tager man alt det tabte på igen, når fokus forsvinder. Nu har forskere i halvandet år fulgt 1001 overvægtige børn, der levede efter den såkaldte Holbæk-model. Resultaterne er revolutionerende, fordi 3 ud af 4 børn holder deres vægttab på baggrund af blot 5 timers vejledning pr. år i modellens principper . Og så taber børnenes forældre sig endda også.

1 ud af 25 børn er ifølge Sundhedsstyrelsen ramt af svær overvægt. De fleste af disse børn må kæmpe med sociale, psykiske og ikke mindst fysiske konsekvenser. Udover en stærk forringet livskvalitet er kampen mod svær overvægt oftest livslang med stærk forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme og diabetes og en al for tidlig død. Forskere verden over har i årevis med svigtende held søgt at skabe forandringer i børnenes hverdag, som kan ændre adfærd og skabe varige vægttab. Nu har en dansk metode vist sig at kunne klare den opgave.

”Der er tale om et paradigmeskifte, hvad angår behandlingen af svært overvægtige mennesker. En helt ny sundhedspædagogik, som vi nu viser ikke kun har en midlertidig effekt – men blivende effekt, da 3 ud af 4 børn stadig efter halvandet år har et markant fald i BMI,” fortæller Jens-Christian Holm, der er overlæge ved Børneafdelingen på Holbæk Sygehus.

5 timer er nok

I studiet fulgte forskerne 1001 børn i alderen fra 3 til 18 år landet over fra juni 2012 til januar 2015. Forskerne registrerede udviklingen i både børnenes livvidde samt body mass index (BMI). Da børns BMI vokser naturligt, når de bliver ældre, måler man hvor meget deres BMI afviger sig fra andre børn på samme alder – den såkaldte BMI-SDS (standard deviation score).

”Har man en BMI-SDS under 1, er man normalvægtig. Er den mellem 1 og 2, er der risiko for overvægt. Drengene i vores undersøgelse havde i snit en BMI-SDS på 2,85, men pigernes var 2,48. Der var altså tale om svært overvægtige børn. Efter halvandet år var drengenes BMI-SDS faldet til 2,47, mens pigernes var faldet til 2,3, så selvom de stadig er overvægtige, har de bevæget sig markant henimod en mere normal vægt.”

Holbæk-modellen, som behandlingsmetoden er blevet døbt, er udviklet af Jens-Christian Holm og hans kollegaer og indebærer fem timers sundhedsprofessionel tid per barn per år – tid der bruges til at lægge en konkret plan sammen med forældre og børn samt på løbende at følge op og justere behandlingsplanen.

”Det egentlige arbejde med at føre planen ud i livet skal børnene og deres familier i princippet selv klare. Det handler om at give viden og forståelse til dem, og så er værdighed, empati og god service helt afgørende. De leveregler de får med hjem er enkle at forstå og implementere, og så giver de klare resultater.”

24/7 resten af livet

Jens-Christian Holm har 100 leveregler, men hver familie får kun 14-22 skræddersyede punkter med hjem. Eksempler på regler kan være fx at servere aftensmad på tallerken fremfor i gryder, pander og fade samt først give en evt. anden portion 20 min efter den første. Børnene må kun bruge to timer dagligt foran en skærm og først efter kl. 17. Til gengæld skal de gå til sport to gange om ugen. Slik og sodavand må man kun få én gang om ugen i aftalte mængder.

",="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" font-weight:="" 400;"="">

Eksempler på leveregler i Holbæk-modellen
• Spring ikke måltider over.
• Fastfood er tilladt max én gang om måneden.
• Slik og sodavand er tilladt én gang om ugen.
• Vær fysisk aktiv og dyrk motion to gange om ugen
• Fjernsyn og computer højst 2 timer pr. dag og først efter kl. 17.
• Lommepenge på konto – ikke i lommen – for at undgå spontane køb

”Selvom reglerne kan virke restriktive, så er det i bund og grund et udtryk for omsorg. Vi ved godt alle sammen, at det er ikke synd for børnene, at de ikke må spise slik. Men det er til gengæld synd for dem, hvis de får lov til at spise for meget slik.”

Den helt afgørende erkendelse, der ligger til grund for Jens-Christian Holms behandling, er ifølge ham selv, at svær overvægt er en kronisk sygdom. Og konsekvenserne af den erkendelse er det særdeles vigtigt at implementere i behandlingens pædagogik i arbejdet med børnene med overvægt.

”Børnene og deres forældre er nødt til at forstå, at behandlingen gælder 24/7 resten af livet. Ligesom med alle andre sygdomme, går det galt, hvis man glemmer sin medicin. På samme måde er det med overvægt, hvis man glemmer reglerne et halvt eller et helt år. Hvis man derimod er vedholdende hele livet, så får man ikke blot en højere livskvalitet. Man kommer også til et leve et længere og lykkeligere liv.”

Hormoner på spil

Det centrale for Holbæk-modellens succes er, at forældre og børn tager alle kost- og leverådene til sig og gør dem til deres egne valg og altså selv lærer at styre efter de nye leveregler. Det lykkes, og så er gevinsten endda dobbelt.

”Vores omsorg for dem bliver til en egenomsorg, som de får for deres eget liv, og det gælder ikke kun børnene. Forældrene er så centrale i processen, at de oftest selv lægger deres livsstil om. Vores forskning viser derfor også, at forældrene også taber sig markant, og at børnene i øvrigt derudover slipper af med deres forhøjede blodtryk, for høje kolesterol-tal, og at de forbedrer deres livskvalitet, appetit og kropsopfattelse.

Børnenes vægttab var både markante og tilsyneladende varige, men reduktionen i BMI-SDS i undersøgelsen var størst hos drengene. Til gengæld var reduktionen i pigernes gennemsnitlige livvidde (5,1 cm) større end for drengenes vedkommende (3,8 cm).

”Især hos drengene så vi en konstant vægttab henover de halvandet år vi fulgte dem, mens pigerne vægttab var lidt mere stabiliserende. Vi kender ikke grunden til forskellene endnu, men vi regner med, at det skyldes forskelle i hormoner og deres kropssammensætning”

Ud til hele verden

Det er ellers voldsomme kræfter, de overvægtige børn og deres forældre er oppe imod. Menneskers fedtvæv reguleres nemlig af et raffineret hormonsystem, der i hundrede millioner af år konstant har stræbt efter at bevare og forsvare fedtmassen, men i et moderne samfund, hvor vi har en stillesiddende hverdag uden stort behov for at beskytte sig mod vejr og vind, er den beskyttelse overflødig og ofte skadelig.

”Svær overvægt har alvorlige medicinske og psykologiske komplikationer, som øger sygelighed, reducerer levelængden og på mange måde invaliderer menneskers liv. Vores behandling går på mange måder går direkte imod de fleste moderne sundhedspædagogiske metoder, fordi vi ikke overlader ansvaret til individet selv, men går ind og sætter de rammer, der skal til for at ændre deres livsstil.”

Jens-Christian Holm har trænet over 600 behandlere over hele landet, og metoden giver de samme resultater uagtet geografi og sociale status, og da sundhedssystemerne kun skal bruge 5 timer årligt på hver enkelt overvægtig patient, mener Jens-Christian Holm, at det kun kan gå for langsomt med udbredelsen.

”Vores nye undersøgelse viser, at metoden skaber de hidtil mest overbevisende varige vægttab for børn i hele verden. Vores mål er derfor i første omgang selvfølgelig at udbrede metoden til hele Danmark, men på sigt satser vi på, at metoden kan være med til at redde børn og deres forældre verden over fra fedme-epidemiens voldsomme konsekvenser,” slutter Jens-Christian Holm.

Artiklen ”A hospital-based child and adolescent overweight and obesity treatment protocol transferred into a community healthcare setting” er udgivet i PLOS One. En af hovedforfatterne overlæge Jens-Christian Holm modtog i 2015 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet “Prediction of childhood obesity treatment outcomes by markers of leptin and insulin functionality; interaction with inflammation and the gut microbiome”. Flere af artiklens medforfattere er knyttet til Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Artiklen ”A hospital-based child and adolescent overweight and obesity treatment protocol transferred into a community healthcare setting” er udgivet i PLoS One. En af hovedforfatterne overlæge Jens-Christian Holm modtog i 2015 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet “Prediction of childhood obesity treatment outcomes by markers of leptin and insulin functionality; interaction with inflammation and the gut microbiome”. Flere af artiklens medforfattere er knyttet til Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

MD Jens-Christian Holm, PhD is a Head Consultant in Paediatrics, Clinical and Research Associate Professor, and Head of The Childrens’ Obesity Clinic,...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020