Genetisk kobling mellem psykisk sygdom og hjerte-kar-sygdom

Videnskabelige nybrud 24. feb 2022 3 min Senior Researcher Daniel S. Quintana Skrevet af Kristian Sjøgren

Dysfunktion i oxytocinsystemet bidrager til både psykisk sygdom, hjerte-kar-helbredet og det metaboliske helbred, viser ny forskning. Oxytocin har potentiale til at udvikles til en behandling af både psykisk sygdom og den medfølgende risiko for hjerte-kar-sygdom.

Interesseret i Videnskabelige nybrud? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Personer med alvorlig psykisk sygdom som skizofreni eller bipolar lidelse har øget risiko for at udvikle hjerte-kar-problemer og metaboliske sygdomme som diabetes.

Signalstoffet oxytocin spiller formodentlig en rolle i udviklingen af den sociale dysfunktion, som ofte akkompagnerer alvorlig psykisk sygdom. For nylig har forskning også indikeret, at oxytocin ligeledes spiller ind i den metaboliske regulering og den medfølgende effekt, som det har på hjerte-kar-helbredet.

Nu viser et nyt studie, at de genetiske faktorer for oxytocin-specifik risiko kan kobles til udvikling af skizofreni, bipolar lidelse og metaboliske risikofaktorer, herunder mængden af kropsfedt, BMI og trang til sukker.

Opdagelsen er en vigtig brik i forståelsen af koblingen mellem psykisk sygdom og metaboliske sygdomme og kan danne grundlaget for udvikling af behandlinger af både fysiske og psykiske udfordringer.

”Vores data understreger betydningen af den rolle, som oxytocin spiller i udviklingen af både mentale og metaboliske sygdomme. Allerede nu kigger mange forskere på muligheden i at udnytte oxytocin til at behandle alvorlige psykiske sygdomme, men den forskning kan måske udvides til at udvikle medicin til også at forbedre den metaboliske funktion hos personer med alvorlig psykisk sygdom,” fortæller en af forskerne bag det nye studie, seniorforsker Daniel Quintana fra Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo.

Forskningen er offentliggjort i Nature Translational Psychiatry.

Oxytocin har flere forskellige roller i et godt helbred

Oxytocin spiller formentlig en vigtig rolle i vores evne til at opfatte sociale tegn.

Som eksempel er der mange sociale tegn at spore i regionen omkring øjnene. Når vi smiler, er kede af det eller er vrede, kan man se det i øjenregionen. Det er en vigtig kilde til at forstå, hvad andre tænker eller føler.

Forsøg har vist, at hvis man behandler personer med en næsespray med oxytocin, øger det den mængde af tid, som personen bruger på at kigge på øjenregionen i interaktioner med andre mennesker.

Derfor er oxytocin blevet foreslået som et middel til at behandle social dysfunktion, der er et af flere karakteristika hos personer med psykiatriske lidelser, herunder skizofreni og bipolar lidelse.

”Derudover har forskning på mus vist, at oxytocin spiller en rolle i metabolismen. Giver man rotter oxytocin, reducerer det blandt andet deres fødeindtag. Samme fænomen er også observeret i forsøg med mennesker. Ydermere har forsøg vist, at hvis man eksperimentelt fjerner flere led i oxytocin-signaleringen, leder det til overvægt på trods af normalt fødeindtag i gnavedyr,” forklarer Daniel Quintana.

Forskere har gransket kobling længe

Koblingen mellem alvorlig psykisk sygdom og hjerte-kar-helbredet har været undersøgt længe, idet hjerte-kar-sygdom sænker den forventede levetid for personer med psykisk sygdom sammenlignet med et bredt udsnit af befolkningen.

Nogle antipsykotiske lægemidler er kendt for at kunne bidrage til metaboliske forstyrrelser, men fænomenet er også observeret blandt ikke-medicinerede individer.

Da slægtninge til personer med psykisk sygdom også har øget risiko for hjerte-kar-sygdom og metaboliske sygdomme, har forskere haft tanken, at genetikken nok spiller en vigtig rolle.

Det er denne genetiske rolle, som forskerne bag det nye studie har undersøgt.

Sammenlignede gener fra forskellige databaser

I studiet har forskerne gravet dybt i databaser for at identificere de 150 gener, der er associeret med funktionen af oxytocin-systemet i kroppen. Når der opstår varianter i disse gener, kan det påvirke funktionen af oxytocin.

Efterfølgende undersøgte forskerne, hvilke varianter i disse oxytocin-gener som var forbundet med skizofreni og bipolar lidelse.

Forskerne kunne på den måde finde de genvarianter, der stærkest forbinder oxytocin-systemet til de nævnte psykiske lidelser.

Forskerne gjorde efterfølgende det, at de identificerede disse oxytocin-genvarianter forbundet med alvorlig psykisk sygdom og kunne så undersøge, hvordan disse genvarianter er koblet til forskellige metaboliske markører i en undersøgelsesgruppe på lidt under 500.000 personer.

Resultatet af forskningen viste, at de oxytocin-genvarianter, der var forbundet med øget risiko for udvikling af skizofreni samt bipolar lidelse, ligeledes påvirkede risikomarkører for metabolisk sygdom, herunder kropsfedt, BMI og indtag af sukker.

”Vi konkluderer, at genetiske variationer for oxytocin-specifik risiko for udvikling af skizofreni og bipolar lidelse også er koblet til metaboliske risikofaktorer, hvilket kan være den potentielle kobling mellem de to helbredsproblemer,” fortæller Daniel Quintana.

Kan give bedre behandling

Daniel Quintana fortæller, at forskerne havde forventet at finde sammenhængen mellem metabolisk sygdom og psykiatriske diagnoser, så det mest interessante fund er, at de nu kan sætte fingeren på de metaboliske risikomarkører, der er stærkest associeret med skizofreni og bipolar lidelse.

”Disse resultater kommer med beviser for den rolle, som oxytocin-dysfunktion spiller for både udvikling af psykiatrisk sygdom og metaboliske problemer. I betragtning af disse resultater bør fremtidig forskning kigge på muligheden for ikke bare at benytte oxytocin som behandling til at styrke kognition og adfærd, men også evaluere potentialet i oxytocin i forhold til at forbedre den metaboliske regulering hos alvorligt psykisk syge,” siger Daniel Quintana.

Oxytocin-pathway polygenic scores for severe mental disorders and metabolic phenotypes in the UK Biobank” er udgivet i Nature Translational Psychiatry. Daniel Quintana modtog i 2016 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Investigating Oxytocin System Dysfunction as a Common Link between Metabolic and Psychiatric Symptoms in Severe Mental Illness”.

Daniel S. Quintana is a researcher in biological psychiatry at the University of Oslo. His research interests include social behavior, the oxytocin sy...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020