Epigenetik bestemmer typen af svær overvægt

Videnskabelige nybrud 16. okt 2022 3 min Research manager Allan Vaag Skrevet af Kristian Sjøgren

Forskere har identificeret to forskellige typer af svær overvægt, som er bestemt af kroppens epigenetik. Typen bestemmes formentlig under fosterudviklingen, så allerede der skal forebyggende tiltag sættes ind, siger forsker.

Epigenetik spiller en stor rolle for ikke bare risikoen for udvikling af svær overvægt, men også for typen af svær overvægt.

Det viser et nyt studie, hvori forskere for første gang har karakteriseret to separate typer af svær overvægt, som kommer med hver deres fysiologiske og molekylære udtryk.

Den ene type er karakteriseret ved blot øget fedtmasse, mens den anden er karakteriseret ved øget fedtmasse, øget muskelmasse og øgede niveauer af inflammationsmarkører i blodet.

Samlet set peger forskningsresultatet på, at epigenetikken bestemmer, om svær overvægt er forholdsvis ufarlig, eller om den gennem inflammation er associeret med øget risiko for udvikling af blandt andet kræft og hjertekarsygdomme.

"Fordi epigenetikken ser ud til at have den her effekt på kroppen, skal kilden til udvikling af svær overvægt og typen af svær overvægt formentlig findes allerede under fosterudviklingen. Her kan man forestille sig, at en eller anden miljøfaktor påvirker fosterets epigenetik med konsekvenser for personens metaboliske profil resten af livet," forklarer en af forskerne bag studiet, professor og overlæge Allan Vaag fra Steno Diabetes Center Copenhagen i Danmark og Lund Universitet i Sverige.

Forskningen, der er blevet ledt af professor Andrew Pospisilik fra Van Yandel Institute i USA, er offentliggjort i Nature Metabolism.

Tvillinger er identiske, men alligevel ikke

I studiet har forskerne studeret blodprøver, fedtbiopsier og andre data på både engelske og danske tvillingepar. Allan Vaag har bidraget med data og prøver fra danske tvillingpar.

Forskerne undersøgte, om de blandt tvillingeparrene kunne identificere forskellige metaboliske subtyper med betydning for udseende.

De fandt, at forsøgsdeltagerne kunne opdeles i fire kategorier, hvoraf to grupper var slanke, mens to grupper havde svær overvægtigt.

De to grupper med svær overvægtigt havde desuden hver deres fysiske og molekylære profil.

Allan Vaag forklarer, at det peger på, at der findes to unikke former for svær overvægt, som kommer med hver deres risiko for helbredet. Den ene ser i den sammenhæng ud til at være markant mere usund end den anden, da den er associeret med mere inflammation i kroppen, og inflammation er forbundet med øget risiko for udvikling af en masse sygdomme.

Epigenetisk kontakt er ændret

Forskerne fandt også, at der var andre forskelle mellem de to grupper af personer med svær overvægt.

Gruppen med højere niveauer af inflammationsmarkører i blodet havde også forhøjede niveauer af insulin i bugspytkirtlen og nedsatte niveauer af neuronatin i vævet. Neuronatin er associeret med epigenetiske ændringer.

For at blive klogere på betydningen af de lavere niveauer af neuronatin i vævet hos personer med den farlige type af svær overvægt undersøgte forskerne effekten af lave neuronatinniveauer i mus.

Forskerne fandt, at når musene manglede neuronatin, øgede det sandsynligheden for epigenetiske ændringer i retning af en mere usund metabolisk profil – præcis som forskerne havde fundet i tvillingestudierne.

Samtidig fandt forskerne, at neuronatin fungerer som en reguleringsmekanisme af en slags lyskontakt, der enten kan være tændt eller slukket. Det vil sige, at ved lave niveauer af neuronatin var der en øget sandsynlighed for, at lyskontakten blev aktiveret og forårsagede den usunde form for svær overvægt, eller også gjorde den ikke. Ved høje neuronatinniveauer var kontakten sværere at aktivere og risikoen for den usunde form for svær overvægt dermed mindre. Det var ingen glidende overgang mellem de to former, kun enten/eller.

"Det ser ud til, at epigenetikken får lettere ved at skifte over til den usunde fedmeprofil, når kroppen mangler neuronatin. Det interessante er derfor at undersøge, hvorfor man kan mangle neuronatin, og hvornår den mangel opstår," siger Allan Vaag.

Forhøjede niveauer af insulin leder til udvikling af svær overvægt

I de videre undersøgelser af musene fandt forskerne også, at mus med den usunde form for svær overvægt havde forhøjede niveauer af insulin i bugspytkirtlen.

Opdagelsen peger i retning af en kobling mellem neuronatin, epigenetik og svær overvægt. Forhøjede niveauer af insulin i bugspytkirtlen er nemlig i sig selv associeret med øget risiko for udvikling af svær overvægt.

"Det betyder også, at hvis man kigger på generne, vil man ikke kunne finde en årsag til udvikling af denne form for fedme. Epigenetiske forskelle er den afgørende faktor, og det er nyt," siger Allan Vaag.

Mulighed for tidligere behandling

Allan Vaag ser et klinisk potentiale i den nye opdagelse.

Den epigenetiske kontrol med generne bliver som regel etableret allerede under fosterudviklingen.

Det vil sige, at der under fosterudviklingen kan ske ændringer i epigenetikken, så selv identiske tvillinger med helt ens gener kan have forskellige genetiske udtryk.

Allan Vaag mener, at det vil være interessante at identificere, hvad der sker under fosterudviklingen, som på den måde kan påvirke personers vægtprofil resten af livet. Det vil også være relevant at finde ud af, hvornår det sker.

Forskeren forestiller sig, at synderen kan være alt fra et hormonforstyrrende stof til en kostfaktor, som under fosterudviklingen påvirker den epigenetiske kontrol.

Kan man identificere både synderen og tidspunktet for forandringerne, kan man muligvis lave interventioner, som kan gøre noget ved problemet.

"Udvikling af svær overvægt handler ikke bare om for meget mad, for lidt kost og uheldige gener. Det drejer sig også om, hvordan generne bliver reguleret epigenetisk. Det kommer til udtryk hele livet, men udgangspunktet er allerede under fosterudviklingen," siger Allan Vaag.

Han vurderer også, at hvis man kan udvikle metoder til hurtigt at undersøge, om folk præsenterer med den ene eller anden form for svær overvægt, vil det være muligt med meget mere målrettet behandling til den enkelte.

"Man vil meget tidligere kunne sætte ind med forebyggende behandlinger, der er målrettet konsekvenserne af epigenetikken," siger Allan Vaag.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020