Mænd med fertilitetsproblemer er ikke mere tilbøjelige til at udvikle knogleskørhed

Miljø og bæredygtighed 17. okt 2019 3 min MD, PhD Niels Jørgensen Skrevet af Kristian Sjøgren

Ny dansk forskning viser, at mænd med nedsat sædkvalitet er ikke mere tilbøjelige til at udvikle knogleskørhed, som man ellers kunne frygte.

Hvert år får tusindvis af danske par hjælp til at blive gravid få et barn. Ofte skyldes barnløsheden, at mandens sædkvalitet simpelthen ikke er god nok, og så er der brug for hjælp.

Tidligere forskning har vist, at mænd med nedsat sædkvalitet gennemsnitligt dør tidligere end fertile mænd, og frygten har været, at knogleskørhed kunne være én af årsagerne.

Men det nye studie fandt at mænd med fertilitetsproblemer uden nogen oplagt årsag har den samme knoglemineraltæthed som fertile mænd.

”Når vi konstaterer, at en mand er infertil, undersøger vi altid, om det kan skyldes sygdom eller måske et meget lavt testosteronniveau, og hvis det ikke er tilfældet, sender vi dem på fertilitetsklinikken, så de kan få hjælp med at få lavet det barn, som de drømmer om. Vores nye resultat beroliger os, fordi det viser, at disse mænds infertilitet på dette tidspunkt ikke har sat sig spor i deres knoglemineraltæthed, så vi behøver ikke gøre andet,” forklarer forskeren bag det nye studie, Niels Jørgensen, der er endokrinolog på Klinik for Vækst og Reproduktion ved Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet i København.

Forskningsresultatet er for nylig offentliggjort i Andrology.

Mænd med fertilitetsproblemer dør tidligere end fertile mænd

Baggrunden for det nye studie er et forskningsresultat fra 2009, hvor nogle af Niels Jørgensens kollegaer fandt, at mænd med fertilitetsproblemer har øget dødelighed.

Studiet involverede 43.000 danske mænd, der i perioden fra 1963 til 2001 havde fået undersøgt deres sædkvalitet, og viste en sammenhæng mellem sædkvalitet og dødelighed.

Forskningsresultatet viste dog ikke, hvorfor mændene havde en øget risiko for at dø, og Niels Jørgensens nye forskningsresultat er blot ét af en lang række, der har prøvet at besvare netop dét spørgsmål.

”Man dør jo ikke af dårlig sædkvalitet, så det må være en markør for noget andet, som er galt. Man kan heller ikke sige, at mænd med dårlig sædkvalitet tilhører den ene eller anden sociale gruppe, så det må være noget andet, som gør, at disse tilsyneladende sunde og raske mænd, som bare er infertile, har øget dødelighed. Vi er dog ikke dér, hvor vi endnu kan pege på, hvad de bliver syge eller dør af,” forklarer Niels Jørgensen.

Undersøgte knoglemineraltætheden blandt 143 mænd med fertilitetsproblemer

Den mulige kobling mellem infertilitet og knogleskørhed, der kan være medvirkende årsag til for tidlig død er, at lave testosteronniveauer kan være skyld i begge dele.

Kommer drenge sent i puberteten, har de tendens til ikke at opnå deres knoglers fulde potentiale i knoglemineraltætheden, og lave testosteronniveauer kan også føre til lav sædproduktion.

Det er normal procedure at undersøge, om mænd med fertilitetsproblemer har lave niveauer af testosteron, fordi testosteron er koblet sammen med infertilitet og kræver behandling, men tanken bag det nye studie var, at der måske også var en kobling til de mænd, som ikke havde så lave niveauer af testosteron, at det gav anledning til bekymring.

For at undersøge om knogleskørhed generelt hænger sammen med infertilitet, lavede Niels Jørgensen sammen med sine kollegaer et lille studie, hvor de med DXA (dual-energy X-ray absorptiometry)-skanninger undersøgte knoglemineraltætheden blandt 143 infertile mænd og en tilsvarende gruppe mænd, som lige havde gjort deres partner gravide.

Resultatet var klart.

”Vi fik et godt resultat: ingen forskel i knoglemineraltætheden på dette tidspunkt i livet, hvor gennemsnitsalderen i vores undersøgelsesgruppe var 34 år. Vi behøver med andre ord ikke bekymre os om knoglestatus blandt mændene, som er infertile og som ikke har for lave niveauer af testosteron,” siger Niels Jørgensen.

Stort studie undersøger, hvad infertile mænd dør af

Det næste skridt for forskerne er at undersøge, hvordan mændene har det senere i livet. I den sammenhæng er Niels Jørgensen gået i gang med at analysere data for mænd, som blev behandlet for infertilitet for 10–15 år siden.

Disse mænd er i færd med at blive undersøgt igen, så forskerne kan finde ud af, om infertilitet kommer til udtryk i forringet knoglemineraltæthed blandt mænd, når de bliver mellem 45 og 50 år gamle.

Sideløbende er forskergruppen i færd med at lave et meget stort registerstudie med 80.000 danske mænd, der er blevet undersøgt for infertilitet.

Det store studie vil koble data fra fertilitetsundersøgelserne sammen med sundhedsjournaler, så forskerne kan få et overblik over de mulige årsager til tidlig død blandt infertile mænd.

”Vi skal grave gennem rigtig meget sundhedsdata for at se, om mænd med infertilitet oftere har givne sygdomme, og om disse sygdomme kan kobles sammen med dét at have dårlig sædkvalitet. Det kan også være, at nogle grupper af mændene har en bestemt genetik eller en bestemt profil, som øger deres risiko for infertilitet. Målet er, at vi på et tidspunkt kan fortælle mænd med fertilitetsproblemer, om de har øget risiko for det ene eller det andet, og vi så måske også kan forebygge en sygdom eller et potentielt tidligt dødsfald medicinsk eller ved, at mændene ændrer livsstil,” fortæller Niels Jørgensen.

Artiklen ”Bone mineral density is preserved in men with idiopathic infertility” er udgivet i Andrology. Niels Jørgensen modtog i 2013 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Is male infertility a risk factor for later occurring morbidity?”.

Since 1996 Niels Jørgensen has undertaken and coordinated Danish and international scientific projects focussing on the testicular function of more th...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020