Færre dødsfald blandt influenzavaccinerede med forhøjet blodtryk

Sundhed og velvære 16. jun 2022 2 min MD, Ph.d. Tor Biering-Sørensen Skrevet af Kristian Sjøgren

Nyt studie viser, at når personer med forhøjet blodtryk bliver vaccineret mod influenza, så falder deres risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom. Flere studier peger på, at influenzavacciner potentielt set beskytter hjertet, og at der derfor kan være sundhedsmæssige samfundsfordele i at tilbyde ældre og personer med hjerte-kar-sygdom en gratis vaccine, inden influenzasæsonen går i gang.

Interesseret i Sundhed og velvære? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Der ser ud til at have en beskyttende effekt på hjertet, når personer med forhøjet blodtryk bliver vaccineret med en influenzavaccine.

Det er konklusionen i et nyt registerstudie med flere end en halv mio. mennesker.

Studiet viser, at personer med forhøjet blodtryk, der bliver vaccineret mod influenza, har 16 pct. lavere risiko for at dø sammenlignet med personer, der ikke bliver vaccineret.

Ifølge en af forskerne bag studiet lægger resultatet op til en videre undersøgelse af sammenhængen for derved at få kortlagt, om det giver mening at tilbyde personer med forhøjet blodtryk gratis influenzavaccine.

"I for eksempel Danmark bliver personer over 65 år og personer med hjertesvigt og andre kroniske sygdomme tilbudt en gratis årlig influenzavaccine. Det gælder dog ikke personer med forhøjet blodtryk, der er fravalgt i forhold til en gratis vaccine. Men det skal der måske laves om på, hvis videre studier finder det samme, som vi har fundet i dette, nemlig at vaccinen virker hjertebeskyttende," siger læge, forskningsleder og lektor Tor Biering-Sørensen fra Herlev og Gentofte Hospital samt Københavns Universitet.

Forskningen er offentliggjort i Journal of American Heart Association.

Influenzavacciner beskytter hjertet hos personer med hjertesvigt og diabetes

I studiet ønskede forskerne at benytte de danske registre til at finde ud af, om en influenzavaccine påvirker risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdom hos personer med forhøjet blodtryk.

Tidligere har forskerne lavet lignende studier med personer med hjertesvigt og diabetes, og begge disse studier har vist, at det at blive vaccineret med en influenzavaccine er associeret med reduceret risiko for hjertedød.

I studiet har forskerne indhentet data fra det danske Landspatientregister, Lægemiddelstatistikregisteret og Dødsårsagsregister for at finde frem til personer, der i løbet af ni på hinanden følgende influenzasæsoner fra 2007 til 2016 havde fået en diagnose med forhøjet blodtryk.

Forskerne ekskluderede fra studiet personer, der var under 18 år eller over 100 år, og personer, der havde fået stillet en diagnose med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, KOL, cancer eller vaskulær hjernesygdom.

Herefter evaluerede forskerne for hvert år, om personerne i den givne sæson var blevet vaccineret mod influenza eller ej.

Influenzavaccine ser ud til at beskytte mod mere end bare influenza

I studiet har forskerne data på 608.452 personer, som de efter hver influenzasæson fulgte i fem år. I hver influenzasæson blev mellem 26 pct. og 36 pct. af studiepopulationen vaccineret.

I løbet af opfølgningsperioden døde 21.571 personer. 12.270 døde på grund af hjerte-kar-sygdom, og 3.846 døde på grund af blodprop i hjernen eller hjertet.

Da forskerne analyserede på data og justerede for forskellige faktorer, fandt de, at det at være blevet vaccineret med en influenzavaccine var associeret med en signifikant risikoreduktion i forhold til at dø.

  • Risikoen for at dø var helt generelt reduceret med 18 pct.
  • Risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdom var reduceret med 16 pct.
  • Risikoen for at dø af blodprop i hjernen eller hjertet var reduceret med 10 pct.

"Selv hos personer, der blot har forhøjet blodtryk, er der en øget risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom, hvis man ikke er vaccineret mod influenza. Dødeligheden er mindre end det, vi har fundet hos personer med hjertesvigt og diabetes, men vi ser stadig en relativ risikoreduktion ved at lade sig vaccinere," siger Tor Biering-Sørensen.

Stort studie skal bekræfte resultater

Tor Biering-Sørensen forklarer, at studiet ikke i sig selv er nok til, at man kan konkludere, at influenzavacciner er decideret hjertebeskyttende. Det er en mulighed, at personer, der lader sig vaccinere mod influenza, bare helt generelt er mere opmærksomme på deres helbred.

Derfor er man ifølge forskeren nødt til at lave et stort lodtrækningsforsøg, hvor mange tusinder af personer med forhøjet blodtryk enten bliver vaccineret mod influenza eller ej.

Efterfølgende kan man så undersøge, om vaccinen i sig selv yder en eller anden form for hjertebeskyttelse, hvis mekanismer forskerne endnu ikke kender til.

"Vores resultat er et hypotesegenerende resultat, der lægger op til at bliver undersøgt i et nyt studie. Det er noget, som vi også selv har i støbeskeen. Først når vi har resultaterne fra et stort randomiseret studie på plads, kan vi gå videre med deciderede anbefalinger til sundhedsmyndighederne om, hvem der bør og ikke bør tilbydes en gratis influenzavaccine, fordi det vil reducere deres risiko for at dø af ikke bare influenza, men også af hjerte-kar-sygdom," siger Tor Biering-Sørensen.

The research takes place from ’bench to bedside’ and from ’bedside to bench’, and the projects cover everything from basic molecular and cell biologic...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020