Bogi Eliasen

Knowledge Broker

Copenhagen Institute for Futures Studies

Biografi

Bogi Eliasen er associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning. Han kommer fra Færøerne og er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Han har været ansat i det færøske Erhvervsministerium og Udenrigsministerium og arbejdet som konsulent de sidste ti år for både politikere, offentlige systemer og private virksomheder. Han kalder sig selv en knowledge broker, hvis ekspertise ligger i at sammensætte forskellige vidensfelter.

Bogi har været med i mange Nordatlantiske/Arktiske projekter og har også et dybt kendskab til Latinamerika, herunder særligt Peru og Brasilien, hvor han har boet i to år.

Fra 2009-2013 var Bogi været projektleder for det ambitiøse genprojekt FarGen, der har som mål at genomsekventere beboerne i Færøerne med henblik på at forske og udvikle de muligheder genetikken åbner.

I FarGen har Bogi været med til at opbygge et bredt internationalt samarbejde med de stærkeste aktører på området. I den internationale genetiske verden er Bogi kendt for sit stærke netværk, sine evner til at formidle komplekse sammenhænge og som fortaler for FarGen: nødvendigheden i at have en holistisk tilgang til genetik for at muliggøre anvendeligheden i fremtidens sundhedsvæsen.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020