Derfor er mange migranter i Europa undervaccinerede

Miljø og bæredygtighed 17. jan 2023 3 min PhD Fellow Alison Crawshaw Skrevet af Kristian Sjøgren

En stor undersøgelse viser, hvorfor så mange migranter i Europa er undervaccineret mod sygdomme fra mæslinger til COVID-19. Der er behov for målrettede indsatser til at sikre, at undervaccinerede migranter i Europa bringes på niveau med de europæiske vaccinationsprogrammer og dermed bliver beskyttet mod dødelige sygdomme, siger en af forskerne bag undersøgelsen.

Interesseret i Miljø og bæredygtighed? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

På grund af forskellige sundhedssystemer verden over og forskellige barrierer for vaccination ankommer mange migranter til Europa uden at have modtaget alle de vacciner, der anbefales i de forskellige europæiske lande. Det øger deres risiko for at blive alvorligt syge.

Samtidig forbliver mange migranter ofte undervaccinerede, fordi forskellige europæiske sundhedssystemer ikke er designet til at lave opfølgende vaccinering af migranter i alle aldersgrupper.

Nu viser et nyt studie, hvorfor migranter ikke bliver vaccineret, og hvilket undergrupper af migranter der skal have specifikke målrettede interventioner for at øge deres vaccineoptag.

Forskningsresultatet kan være med til at pege på, hvordan og hvor det giver mest mening at sætte ind, hvis man vil højne vaccinationstilslutningen blandt migranter og dermed lukke de globale immuniseringsgab.

"Vores forskning har øjeblikkelig relevans i forhold til at styrke vaccinationsprogrammer i højindkomstlande og beslutningsprocesser og planlægning i forhold til vaccinering af migranter. Det kan for eksempel dreje sig om målrettede tilbud om opfølgningsvaccinering af migranter, der ankommer til et nyt værtsland, eller om et tilbud om opfølgningsvaccinering ved første lægebesøg. Vi ser også et hul i sundhedspersoners viden om opfølgningsvaccinering af migranter, og det er et område, hvor eksperter i mange år har ønsket retningslinjer," fortæller den ledende forsker bag studiet, ph.d.-studerende Alison Crawshaw fra St. George’s, University of London.

Forskningen er offentliggjort i Lancet Infectious Diseases.

Her er barriererne for vaccinering

I undersøgelsen har forskerne lavet en stor litteraturgennemgang af 67 tidligere publicerede studier fra 16 lande i Europa med i alt 366.529 migranter.

I studierne identificerede forskerne, hvilke faktorer der kan være medvirkende til, at migranter ikke bliver vaccineret med de anbefalede vacciner, for eksempel vacciner i børnevaccinationsprogrammet eller vacciner mod COVID-19.

Den samlede undersøgelse viser, at en lang række faktorer er barrierer for deltagelse i vaccinationsprogrammer, blandt andet sprogbarrierer, læsefærdigheder, andre former for kommunikationsbarrierer, lovgivningsmæssige barrierer, praktiske barrierer, bekymring om vaccinesikkerhed og stigma vedrørende forskellige vacciner.

Studiet viser også, at barrierer relateret til vaccineaccept mest blev rapporteret blandt østeuropæere og blandt muslimske migranter.

Forskerne identificerede også 23 bestemmende faktorer, der kan være afgørende for undervaccinering af migranter, for eksempel at migranterne er født i Afrika, Asien eller Østeuropa, at migranterne er migreret for nylig, eller at migranterne er flygtninge eller asylansøgere.

Forskerne fandt ingen stærke associationer mellem det at lade sig vaccinere og alder og køn.

"Men det er vigtigt at notere sig, at litteratur og data på migrantpopulationer er ret begrænset. Derfor kan der være bias i data, og andre fremtrædende faktorer med relevans for tilslutning til vaccineprogrammer kan være understuderede og derfor ikke med i dette studie," forklarer Alison Crawshaw.

Der findes løsninger

Alison Crawshaw fortæller, at det er velkendt, at nogle migrantgrupper er undervaccinerede, men at det ikke gælder alle, og at det derfor ikke giver mening at klassificere alle migranter som undervaccinerede.

Det skal gøres meget mere præcist, hvis man skal kunne gøre noget ved problemet.

"Det er vigtigt at identificere, hvilke type migranter der ikke bliver vaccineret og hvorfor, så vi kan udvikle strategier og interventioner, der har større chance for at være virksomme. Dette skal gøres for at lukke det globale immuniseringsgab og sikre sundhed til migrantpopulationer, der udgør omkring fem pct. af den europæiske befolkning og helt op til 14 pct. af befolkningen i England og Tyskland," siger hun.

Forskerne bag studiet fremhæver seks vigtige punkter fra studiet:

  • Adgang til vacciner og accept af vaccinering er nøglefaktorer med indflydelse på vaccineoptaget i migrantpopulationer i Europa.
  • Vaccinetilbud og -services skal designes til bedre at imødekomme migranters sociale, kulturelle og sprogmæssige behov, blandt andet ved at stille tolke til rådighed, uddanne sundhedspersonale i migranthelbred samt kulturel kompetence og implementering af skræddersyede interventioner til at facilitere vaccination for denne befolkningsgruppe.
  • Der er behov for strategier til at sikre, at alle migranter, herunder voksne, er inkluderet i opsamlingsvaccinationsinitiativer og støttet i adgangen til sundhedspleje ved ankomst til et værtsland.
  • Tilettelagte og evidensbaserede strategier, der er udviklet i samarbejde med migrantpopulationerne selv, er nødvendige for at adressere givne barrierer og holdningen til vacciner og vaccination i den specifikke kontekst.
  • Der er behov for at sikre, at offentlige sundhedsbeskeder når frem til migrantpopulationer klart og tydeligt via de specifikke kommunikationskanaler, formater og sprog, som de benytter sig af. Formålet er at opbygge tillid og modarbejde misinformation.

De nævnte tiltag skal hellere implementeres i dag fremfor i morgen.

"Vores fund har øjeblikkelige implikationer for styrkelsen af nationale og regionale vaccineringsprogrammer i forbindelse med både rutinevacciner og COVID-19-vaccination," siger Alison Crawshaw.

Alison is a public health specialist and member of the Migrant Health Research Group at St George’s, University of London, where her PhD research focu...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020