Kvinder kan skrive sig ud af fertilitetskrise

Videnskabelige nybrud 4. jan 2017 1 min Professor Hans Jakob Ingerslev Skrevet af Morten Busch

Mænd og kvinder i fertilitetsbehandling rammes ofte af stress og depression. Op mod hver sjette kvinde og hver femtende mand oplever alvorlige symptomer på depression efter et års behandling. Stressniveauet stiger især mellem den kunstige befrugtning og svaret på, om behandlingen er lykkedes eller ej. Derfor har danske forskere fundet og testet en ny metode, der kan forebygge og bearbejde de potentielle depressioner.

Forskerne har fundet en 30 år gammel metode frem, som blandt andet har været brugt til behandling af kræftpatienter. Metoden går i sin enkelhed ud på, at patienten skal skrive om oplevelser og følelser i forbindelse med sygdom og behandling – og helst nogle, som de ikke tidligere har delt med andre. Teorien er, at processen omkring skrivningen er med til at bearbejde eventuelle ubehagelige oplevelser for derigennem at formindske de depressive symptomer og potentielt forbedre patienternes fysiske tilstand og chancer for graviditet.

295 mænd og kvinder deltog i forsøgene. De blev hver især bedt om at skrive om deres hverdag i 20 minutter tre gange mellem den kunstige inseminering og graviditetstesten. Den ene halvdel blev bedt om at skrive om deres følelsesmæssige udfordringer, mens kontrolgruppen blev bedt om at skrive om almindelige dagligdagsaktiviteter.

Resultaterne var bemærkelsesværdige. Først og fremmest fordi metoden faktisk havde en markant positiv effekt på de depressive symptomer. Mindst lige så bemærkelsesværdigt var det dog, at den positive effekt kun var at finde hos kvinderne, hvorimod de mænd, der skrev om deres følelsesmæssige udfordringer, faktisk blev mere stressede. Forskerne er ikke sikre på årsagerne til de kønsmæssige forskelle, men mener, at de kan skyldes kvinder og mænds forskellige normale metoder til at håndtere udfordringer.

Den forbedrede psykiske tilstand hos kvinderne havde desværre ikke nogen effekt på, hvor mange af parrene der havde succes med fertilitetsbehandlingen. Da der imidlertid er tale om en metode, der er meget simpel at implementere, og da op mod 10 procent af alle børn i dag bliver født efter en eller anden form for kunstig befrugtning, peger forskerne på, at metoden nemt vil kunne gavne mange kvinder i den svære situation.

Artiklen “The effect of expressive writing intervention for infertile couples: a randomized controlled trial” er udgivet i tidsskriftet Human Reproduction. En af artiklens hovedforfattere, klinisk professor Hans Jakob Ingerslev fra Aarhus Universitetshospital, modtog i 2013 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Genetiske faktorer og for tidlige ovariealdring. ”


Department of Clinical Medicine is Denmark’s largest health science institute conducting research in almost all medical specialities and hosting a num...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020